Nota prawna

Niniejsza Strona Internetowa została przygotowana przez Sysmex Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 176, jako serwis informacyjny
dla odbiorców w Polsce.

Sysmex Polska Sp. z o.o. przysługują wszelkie prawa do niniejszej Strony Internetowej dostępnej w domenie www.sysmex.pl, w tym do jej struktury, jej projektu graficznego oraz praw autorskich w odniesieniu do wszelkich elementów umieszczonych na Stronie Internetowej, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), oraz podlegają ochronie zgodnie z przepisami tej ustawy.

Sysmex posiada wyłączne prawo do używania domeny sysmex.pl na podstawie umowy dotyczącej jej rejestracji przez Sysmex Europe GmbH. Kopiowanie jakichkolwiek elementów strony internetowej, informacji, tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych zamieszczonych na Stronie Internetowej, w celu wykorzystania w całości lub w części, w tym w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej zgody Sysmex Polska Sp. z o.o. jest zabronione.

Treści oraz informacje zawarte na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Sysmex Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, powstałych w związku z niniejszą Stroną Internetową bądź jakąkolwiek zamieszczoną na niej treścią, bądź nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na niniejszej Stronie Internetowej.

Treści zawarte na niniejszej Stronie Internetowej są aktualne na dzień ich zamieszczenia,  Sysmex Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje ich aktualności czy przydatności w każdym stanie faktycznym i w każdym czasie.
Treści i materiały udostępnione na niniejszej Stronie Internetowej nie mogą być bez zgody Sysmex Polska Sp. z o.o. wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych.

Żadna informacja zamieszczona na niniejszej Stronie Internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.