Sysmex Poland
Menu
  • GROWING YOUR KNOWLEDGE
    GROWING YOUR KNOWLEDGE
  • DEVELOPING YOUR SKILLS
    DEVELOPING YOUR SKILLS
  • HARVESTING EXPERTISE
    HARVESTING EXPERTISE

Zakresy referencyjne

Sysmex bardzo często otrzymuje prośbę o zakresy referencyjne dla parametrów CBC.

Oczywiście możemy zapewnić wybór literatury, ale zakresy referencyjne z różnych badań mogą być wykorzystane tylko tylko  pod pewnymi warunkami, zależnymi od wieku, płci, pochodzenia, etc.

Z powodu tych przyczyn, jednostki, na podstawie których wyznaczono dane zakresy referencyjne, powinny być jak najbardziej podobne do populacji pacjentów, do których odnoszą się zakresy referencyjne. 

Obecnie, dostępnych jest kilka publikacji naukowych dostarczających informacje odnośnie zakresów referencyjnych opracowanych na analizatorach Sysmex (tabela poniżej). Badania te zostały przeprowadzone głównie przy użyciu hematologicznych analizatorów klasy X. Widocznym jest, że podane zakresy referencyjne różnią się w zależności od badanej populacji. Dlatego więc opublikowane zakresy referencyjne ze starszych analizatorów mogą być wykorzystane na nowszych analizatorach, ale tylko po uprzedniej walidacji, ponieważ - jak wyjaśniono powyżej - istnieją różnice między hematologicznymi zakresami referencyjnymi różnych populacji, informacje w tabeli mogą ułatwić wybór odpowiedniego zakresu referencyjnego jako punkt wyjścia do walidacji.

Przykłady zakresów referencyjnych - analizatory Sysmex

Pierwszy autorCytowanieAnalizatorParameteryPopulacja
Hong et al.J Clin Lab Anal. XE-2100PLTChińczycy Han
Qiao et al.Clin Chem Lab Med. XE-2100CBCChińczycy Han
Ambayya et al. PLOS One XE-5000CBC+ badawczeMultietniczna
Malezyjska
Sehgal et al.Indian J Pathol Microbiol.XE-2100CBCHinduska
El Graoui et al.Clin Lab. XE-2100CBCMarokańska
Pekelharing et al. Sysmex J Intl. XE-5000 CBC + DIFF + RET Holenderska
 
Sysmex Corporation   Seria XN CBC, DIFF, RET, PLT-F Japońska
Zierk J et al. Clin Chem XE-2100 CBC Niemiecka, dzieci

Walidacja zakresów referencyjnych

Przyjmując opublikowane zakresy referencyjne bez ich zatwierdzenia, nie jest dopuszczalne i może być nawet groźne dla pacentów. Ich adekwatność musi być zawsze zweryfikowana. w tym calu IFCC sugeruje następującą procedurę:

Należy pobrać i porównać 20 lokalnych próbek referencyjnych z opublikowanymi zakresami referencyjnymi.

Jeśli nie więcej niż 2 z 20 próbek jest poza zakresem, dany zakres może zostać przyjęty.

Jeśli 3 - 4 próbki są poza zakresem referencyjnym, należy pobrać 20 kolejnych, nowych próbek. Jeśli nie więcej niż 2 z 20 są poza zakresem, dany zakres może zostać przyjęty.

Jeśli w początkowej weryfikacji więcej niż 5 lub więcej niż 2 w powtórnym zestawie próbek jest poza opublikowanym zakresem, to dany zakres nie jest odpowiedni dla danej populacji pacjentów. Alternatywną jest ponowne badanie lub walidacja innych zakresów referencyjnych.

 

Więcej informacji: Kliknij