Sysmex Poland
Sysmex Europe
Other Sites
Menu
  • GROWING YOUR KNOWLEDGE
    GROWING YOUR KNOWLEDGE
  • DEVELOPING YOUR SKILLS
    DEVELOPING YOUR SKILLS
  • HARVESTING EXPERTISE
    HARVESTING EXPERTISE


Fragmenty krwinek czerwonych [schistocyty](FRC*)

Analizatory Sysmex do pomiaru fragmentocytów (FRC% i FRC#), jako parametru badawczego stosują metodę fluorescencyjnej cytometrii przepływowej w kanale retikulocytów.

Do identyfikacji fragmentocytów na skatergramie RET wykorzystywany jest specjalny obszar poniżej obszaru RBC. Ponieważ czerwone krwinki nie zawierają kwasów nukleinowych, natężenie sygnałów fluorescencyjnych (ang. side fluorescence signals, SFL) jest skrajnie niskie. Ponadto odczyt intensywności światła rozproszonego czołowo (FSC) jest niższy niż w przypadku nieuszkodzonych krwinek czerwonych.

Ryc. 1: Każda komórka wykreślona jest na skatergramie RET na podstawie natężenia jej fluorescencji (SFL na osi x) i jej sygnału świetlnego rozproszonego czołowo (FSC na osi y), co odpowiada charakterystyce zarówno wielkości komórki, jak i jej strukturze wewnątrzkomórkowej. Fragmentocyty (FRC) są widoczne poniżej populacji RBC.

Fragmentocyty są na ogół wynikiem mechanicznego uszkodzenia, zwykle w kontekście turbulentnego przepływu krwi lub kontaktu z patologicznie zmienionym śródbłonkiem (zdarza się najczęściej w mikrokrążeniu). Te nieprawidłowe siły ścinające niszczą integralność czerwonych krwinek, powodując występowanie resztek komórkowych przypominających „hełmy” (komórki z dwoma zwężającymi się wypustkami przypominającymi rogi na obu końcach komórki) i innych dziwnych kształtów widocznych pod mikroskopem.

Ryc. 2: Rozmaz krwi obwodowej z komórkami w kształcie „hełmów” (strzałki).

* FRC% i FRC# są parametrami badawczymi otrzymywanymi w kanale RET w analizatorach serii XN i analizatorach klasy X (XT-4000i i XE-5000). Parametrów badawczych nie należy używać do diagnostyki in vitro.

Zaawansowane parametry kliniczne

Frakcja niedojrzałych
płytek – IPF

Liczba niedojrzałych
granulocytów (IG)

Jądrzaste krwinki czerwone
(NRBC)

Ekwiwalent hemoglobiny w
retikulocytach (RET-He)

Parametry badawcze*

Ziarnistość neutrofili
(NEUT-SSC*)

Mikrocytowe i makrocytowe
krwinki czerwone
(MicroR, MacroR*)

Hipochromiczne i hiperchromiczne
krwinki czerwone
(HYPO-He, HYPER-He*)

* Parametry badawcze nie są (jeszcze) dopuszczone przez firmę Sysmex do rutynowej diagnostyki in vitro. Do odpowiedzialności lekarzy/fachowego personelu medycznego należy zatwierdzanie i udokumentowanie ich przed podjęciem decyzji diagnostycznych.

 

 

Nasz Słownik

Lista terminów naukowych

Poznaj nasz słownik