Sysmex Poland
Sysmex Europe
Other Sites
Menu
  • GROWING YOUR KNOWLEDGE
    GROWING YOUR KNOWLEDGE
  • DEVELOPING YOUR SKILLS
    DEVELOPING YOUR SKILLS
  • HARVESTING EXPERTISE
    HARVESTING EXPERTISE


Frakcja niedojrzałych płytek – IPF


Czym jest obliczenie frakcji niedojrzałych płytek?

Frakcja niedojrzałych płytek (%IPF) jest nowoczesnym parametrem służącym do pomiaru młodych płytek krwi, a tym samym płytek retikularnych we krwi obwodowej. Zakres referencyjny wynosi w przybliżeniu 1 do 5% całkowitej liczby płytek krwi.

Poziom IPF wzrasta wraz ze zwiększeniem wytwarzania płytek przez szpik kostny. W związku z tym pomiar ten zapewnia ocenę poziomu wytwarzania płytek przez szpik kostny z próbki krwi obwodowej - podobnie jak liczba retikulocytów dostarcza informacje o wytwarzaniu krwinek czerwonych.

%IPF posiada dużą przydatność kliniczną w diagnostyce laboratoryjnej i leczeniu małopłytkowości ze względu na możliwość powiązania zwiększonego poziomu %IPF ze zwiększonym niszczeniem płytek krwi na obwodzie. Parametr ten jest szczególnie przydatny w diagnostyce autoimmunologicznej plamicy małopłytkowej, zakrzepowej plamicy małopłytkowej i do odróżniania ich od supresji lub niewydolności szpiku kostnego. W ostatnim przypadku wartość %IPF będzie niska.

%IPF może być również czułym parametrem do oceny odnowienia aktywności płytkotwórczej podczas chemioterapii. Na przykład w niektórych specjalistycznych ośrodkach hematologicznych i onkologicznych wartość %IPF jest uwzględniana w przypadku transfuzji płytek krwi.  Transfuzje można rozważać tylko wtedy, gdy wartości %IPF nie wzrastają, co wskazywałoby na słabą wewnętrzną aktywność płytkotwórczą.

Gdzie wykorzystywać oznaczenie IPF?

Ponieważ małopłytkowość spowodowana niszczeniem płytek występuje dość rzadko, oznaczanie parametru IPF jest najbardziej przydatne w instytucjach przyjmujących dużą liczbę pacjentów. Dobrymi przykładami są laboratoria dużych szpitali z oddziałami hematoonkologicznymi, oddziałami pediatrycznymi/oddziałami neonatologicznymi w celu diagnostyki różnicowej małopłytkowości młodzieńczej i/lub monitorowania przebiegu małopłytkowości.

Korzyści

Liczba IPF stanowi wsparcie dla klinicystów przy rozróżnianiu między małopłytkowością spowodowaną zmniejszonym wytwarzaniem płytek a małopłytkowością spowodowaną zwiększonym niszczeniem płytek na odwodzie. Pomaga uniknąć biopsji szpiku kostnego z oczywistymi korzyściami dla pacjenta. Przydatność kliniczna tego parametru w przypadku małopłytkowości jest udowodniona. Sugerowana jest również jej przydatność w przypadku monitorowania po chemioterapii i przeszczepie krwiotwórczych komórek macierzystych/szpiku kostnego.

Zaawansowane parametry kliniczne

Liczba niedojrzałych
granulocytów (IG)

Jądrzaste krwinki czerwone
(NRBC)

Ekwiwalent hemoglobiny w
retikulocytach (RET-He)

Parametry badawcze*

Ziarnistość neutrofili
(NEUT-SSC*)

Mikrocytowe i makrocytowe
krwinki czerwone
(MicroR, MacroR*)

Hipochromiczne i hiperchromiczne
krwinki czerwone
(HYPO-He, HYPER-He*)

Fragmentocyty
[schistocyty](FRC*)

* Parametry badawcze nie są (jeszcze) dopuszczone przez firmę Sysmex do rutynowej diagnostyki in vitro. Do odpowiedzialności lekarzy/fachowego personelu medycznego należy zatwierdzanie i udokumentowanie ich przed podjęciem decyzji diagnostycznych.

 

 

Nasz Słownik

Lista terminów naukowych

Poznaj nasz słownik