Sysmex Poland
Sysmex Europe
Other Sites
Menu
 • GROWING YOUR KNOWLEDGE
  GROWING YOUR KNOWLEDGE
 • DEVELOPING YOUR SKILLS
  DEVELOPING YOUR SKILLS
 • HARVESTING EXPERTISE
  HARVESTING EXPERTISE


Jądrzaste krwinki czerwone (NRBC)

 

 

Więcej niż korekta błędu

Ponieważ jądrzaste krwinki czerwone (ang. nucleated red blood cells, NRBC) mają rozmiar i jądra podobne do limfocytów, wiele analizatorów hematologicznych klasyfikuje błędnie NRBC, co prowadzi do nieprawidłowych całkowitych liczb leukocytów i limfocytów.

Zazwyczaj próbki takie są oznaczane flagą do analizy mikroskopowej. Następnie konieczne jest ręczne zliczenie NRBC w rozmazie krwi i matematyczne skorygowanie całkowitej liczby leukocytów i limfocytów. Jest to kosztowna, żmudna i podatna na błędy procedura. Ponadto w przypadku braku oznaczenia próbki flagą, komórki NRBC mogą pozostać nierozpoznane, a liczba całkowita leukocytów i limfocytów może być fałszywie podwyższona. Wiele osób nadal jest przekonanych, że automatyczny pomiar NRBC nie jest niczym więcej niż korektą tej liczby. Jednak wartość kliniczna oznaczenia NRBC jest o wiele większa niż tylko jako korekta całkowitej liczby leukocytów i limfocytów.

Pojawienie się komórek NRBC jest postrzegane jako odzwierciedlenie skrajnego wzrostu aktywności erytropoetycznej, jak np. w przypadku ostrych epizodów hemolitycznych i ciężkiej hipoksji lub jako rezultat hematologicznego nowotworu złośliwego. Obejmuje to wiele rodzajów białaczek i zespołów mielodysplastycznych, jak również niektóre rodzaje chłoniaków. Komórki NRBC mogą występować również w zespołach talasemii, przerzutach guzów litych do szpiku kostnego, hematopoezie pozaszpikowej i innych stanach obciążenia układu krwiotwórczego, takich jak sepsa lub intensywne krwotoki. W tych sytuacjach ich występowanie jest powiązane z nasileniem choroby. Zaobserwowano, że obecność i czas występowania komórek NRBC w krwi obwodowej są powiązane ze słabym rokowaniem w kilku chorobach hematologicznych i niehematologicznych.

Jak wykorzystywać oznaczenie NRBC

Zliczanie NRBC, dostępne w wielu naszych analizatorach, jest często wykorzystywane w przypadku noworodków i niemowląt. U tych pacjentów komórki NRBC mogą występować fizjologicznie w dużych ilościach - u wcześniaków możliwe jest występowanie do 100 NRBC/100 WBC - i są wykorzystywane do korekty liczby białych krwinek WBC. Jest to przydatne zwłaszcza w przypadku pacjentów oddziałów neonatologicznych, pediatrycznych lub pacjentów prywatnych gabinetów pediatrycznych.

Zliczanie NRBC jest również przydatne w przypadku pacjentów z ciężką niedokrwistością, zwłaszcza talasemią lub niedokrwistością sierpowatokrwinkową, ponieważ zazwyczaj występują u nich duże ilości NRBC. Liczba NRBC jest ważnym parametrem do diagnostyki różnicowej i może być pomocna podczas monitorowania pacjenta w celu określenia potrzeby przetoczenia krwi.

Zliczanie NRBC jest ważne w przypadku wszystkich pacjentów na oddziałach intensywnej terapii, ponieważ obecność NRBC może wskazywać na większe ryzyko umieralności, jak również w przypadku pacjentów z chorobami powodującymi obciążenie układu krwiotwórczego, takimi jak ciężkie zakażenia, hipoksja lub intensywny, ostry krwotok. Stany te mogą również prowadzić do pojawienia się we krwi komórek jądrzastych krwinek czerwonych.

Korzyści

Analizatory Sysmex zapewniają zaawansowane zliczanie NRBC, charakteryzujące się dokładnością zarówno w przypadku wysokich, jak i niskich ilości. Taka dokładność jest konieczna z następujących powodów:

 • w próbkach krwi pobranych od noworodków i innych próbkach z dużą liczbą NRBC konieczna jest korekta liczby WBC
 • w próbkach krwi pobranych od osób dorosłych nawet mała liczba NRBC może mieć duże znaczenie.

Ponieważ używamy odrębnego odczynnika do oznaczania NRBC, faktycznie zliczamy komórki, a nie tylko szacujemy ich liczbę. Zliczanie NRBC jest szybkie i tanie, a w naszych flagowych analizatorach XN jest wykonywane podczas każdego pomiaru. W analizatorach klasy X jest ono wykonywane w razie konieczności. Komórki NRBC są podawane w % (na 100 WBC) i liczbowo (na µl).

Wykorzystywanie oznaczania NRBC w codziennej pracy

U zdrowych pacjentów dorosłych wynik automatycznego zliczania NRBC, uzyskany w analizatorze hematologicznym, powinien wynosić zero!

W przypadku pacjentów, których stan zdrowia nie jest idealny, najważniejszą korzyścią zliczania NRBC jest wykluczenie fałszywie wysokich wyników liczby WBC. Mogłoby to prowadzić do nieprawidłowego rozpoznania i leczenia, zwłaszcza u noworodków z sepsą i małą liczbą WBC.

Ponadto zliczanie NRBC powinno być rutynowo wykonywane dla wszystkich próbek pobranych od pacjentów pediatrycznych i noworodków.

Oznaczenie tego parametru jest szczególnie zalecane w przypadku poważnie chorych pacjentów dorosłych, ponieważ może wskazać, czy pacjenci wymagają specjalnej uwagi i leczenia.

Zaawansowane parametry kliniczne

Liczba niedojrzałych
granulocytów (IG)

Frakcja niedojrzałych
płytek – IPF

Jądrzaste krwinki czerwone
(NRBC)

Ekwiwalent hemoglobiny w
retikulocytach (RET-He)

Parametry badawcze*

Ziarnistość neutrofili
(NEUT-SSC*)

Mikrocytowe i makrocytowe
krwinki czerwone
(MicroR, MacroR*)

Hipochromiczne i hiperchromiczne
krwinki czerwone
(HYPO-He, HYPER-He*)

Fragmentocyty
[schistocyty](FRC*)

* Parametry badawcze nie są (jeszcze) dopuszczone przez firmę Sysmex do rutynowej diagnostyki in vitro. Do odpowiedzialności lekarzy/fachowego personelu medycznego należy zatwierdzanie i udokumentowanie ich przed podjęciem decyzji diagnostycznych.

 

 

Nasz Słownik

Lista terminów naukowych

Poznaj nasz słownik