Sysmex Poland
Sysmex Europe
Other Sites
Menu
 • GROWING YOUR KNOWLEDGE
  GROWING YOUR KNOWLEDGE
 • DEVELOPING YOUR SKILLS
  DEVELOPING YOUR SKILLS
 • HARVESTING EXPERTISE
  HARVESTING EXPERTISE


Liczba niedojrzałych granulocytów (IG)

Czym jest liczba IG?

Z wyjątkiem krwi pobranej od noworodków lub kobiet w ciąży, występowanie niedojrzałych granulocytów we krwi obwodowej wskazuje na wczesną odpowiedź na zakażenie, stan zapalny lub inne bodźce ze strony szpiku kostnego. Możliwość ich szybkiego i niezawodnego wykrycia otwiera nowe możliwości diagnostyczne dla powiązanych zaburzeń.

Aktualne obszary badań dotyczące diagnostycznego znaczenia  obecności niedojrzałych granulocytów w krążeniu koncentrują się na wczesnym i szybkim odróżnieniu zakażeń bakteryjnych od wirusowych, zwłaszcza u dzieci, rozpoznawaniu zakażeń bakteryjnych u noworodków, jak również na wczesnym rozpoznawaniu zakażeń bakteryjnych i sepsy u dorosłych, co ma kluczowe znaczenie zwłaszcza u pacjentów oddziałów intensywnej terapii.

Cenne informacje umożliwiające natychmiastowe działanie – bez dodatkowych kosztów

Duża dokładność naszej metody zliczania IG zapewnia cenną pomoc dla lekarzy podczas stawiania diagnozy lub zlecania dalszych badań pacjenta. W przypadku flagowania obecności IG w tradycyjnych analizatorach hematologicznych zazwyczaj wymagane jest wykonanie mikroskopowego wzoru odsetkowego. Automatyczne zliczanie IG znacznie zmniejsza liczbę ponownych ocen. Ponadto wyniki obejmujące obecność i stężenie IG są dostępne w ciągu kilku minut, ponieważ są włączone do pełnej analizy CBC+DIFF.

Oznaczanie liczby IG, czyli niedojrzałych granulocytów jest stosowane w szczególności w przypadku pacjentów, którzy są bardzo podatni na infekcje ze względu na osłabienie czynności układu odpornościowego, ponieważ zwiększona liczba IG odzwierciedla aktywną odpowiedź układu odpornościowego. Oprócz pacjentów z ogólnymi infekcjami i stanami zapalnymi, lekarze będą zwracać szczególną uwagę na następujące grupy pacjentów:

 • pacjenci z oddziałów intensywnej terapii,
 • pacjenci poddawani chemioterapii,
 • pacjenci zakażeni HIV/chorujący na AIDS.

Korzyści

Analizatory Sysmex są szczególnie wartościowe, ponieważ dostarczają rzeczywistą liczbę IG [%], a nie tylko „flagę” informującą o obecności niedojrzałych granulocytów. Dostarczają one również bezwzględną liczbę IG, uwzględniającą stosunek niedojrzałych granulocytów i całkowitą liczbę neutrofili.

Automatyczne oznaczanie liczby IG oznacza możliwość zredukowania liczby rozmazów krwi i zmniejsza nakład pracy spowodowany wykonywaniaem ręcznych obliczeń.

Wykorzystywanie liczby IG

Sama liczba IG nie pozwala przewidzieć sepsy lub zakażenia. Jednak stanowi pomoc w rozpoznawaniu i prognozowaniu razem z innymi parametrami, takimi jak cytokiny, interleukiny i CRP. Jest ona bardziej przydatna jako parametr monitorujący, gdy u pacjenta postawiono już prawidłową diagnozę i jest on poddawany leczeniu.

W przypadku próbek krwi od nieznanych pacjentów ze zwiększoną liczbą IG zazwyczaj należy wykonać rozmaz krwi i badanie morfologiczne w celu rozróżnienia między chorobami złośliwymi a reaktywnymi. U znanych pacjentów, automatyczne zliczanie IG pozwala uniknąć ręcznej oceny podczas monitorowania leczenia zakażeń lub stanów zapalnych.

W przypadku liczby IG u pacjentów pediatrycznych, zwłaszcza wcześniaków lub noworodków młodszych niż siedem dni, należy zachować ostrożność ze względu na ich niedojrzałe układy odpornościowe i większą liczbę niedojrzałych komórek krążących we krwi.

Zaawansowane parametry kliniczne

Frakcja niedojrzałych
płytek – IPF

Jądrzaste krwinki czerwone
(NRBC)

Ekwiwalent hemoglobiny w
retikulocytach (RET-He)

Parametry badawcze*

Ziarnistość neutrofili
(NEUT-SSC*)

Mikrocytowe i makrocytowe
krwinki czerwone
(MicroR, MacroR*)

Hipochromiczne i hiperchromiczne
krwinki czerwone
(HYPO-He, HYPER-He*)

Fragmentocyty
[schistocyty](FRC*)


* Parametry badawcze nie są (jeszcze) dopuszczone przez firmę Sysmex do rutynowej diagnostyki in vitro i w związku z tym do odpowiedzialności lekarzy/fachowego personelu medycznego należy zatwierdzanie i udokumentowanie ich przed podjęciem takich decyzji diagnostycznych.

 

 

Nasz Słownik

Lista terminów naukowych

Poznaj nasz słownik