Sysmex Poland
Menu
  • GROWING YOUR KNOWLEDGE
    GROWING YOUR KNOWLEDGE
  • DEVELOPING YOUR SKILLS
    DEVELOPING YOUR SKILLS
  • HARVESTING EXPERTISE
    HARVESTING EXPERTISE

Kanał DIFF

Surfaktant w odczynniku Stromatolyser-4DL powoduje lizę krwinek czerwonych. Jednocześnie błony komórkowe krwinek białych są delikatnie perforowane.

Fluorescencyjny marker polimetinowy Stromatolyser-4DS przenika do wnętrza krwinek białych i wiąże się w szczególności z kwasami nukleinowymi i organellami komórkowymi. Dodatkowo kwas organiczny, zawarty w odczynniku Stromatolyser-4DL, wiąże się swoiście z ziarnistościami granulocytów kwasochłonnych, co w rezultacie umożliwia ich odróżnienie od neutrofili dzięki większemu sygnałowi rozproszenia bocznego.

Analizatory serii XE i XT przedstawiają na skatergramie DIFF informacje o pięciu populacjach krwinek białych, w tym o populacji niedojrzałych granulocytów (IG).

Na skatergramach z analizatorów XS przedstawiane jest następujące pięć populacji: limfocyty, monocyty, granulocyty zasadochłonne, granulocyty kwasochłonne i granulocyty obojętnochłonne. 

Kanał RET/PLT-O

Kanał NRBC

Kanał IMI

Kanał WBC/BASO

Kanał różnicowania WBC

Kanały analizatora

Nasz Słownik

Lista terminów naukowych

Poznaj nasz słownik