Sysmex Poland
Menu
  • GROWING YOUR KNOWLEDGE
    GROWING YOUR KNOWLEDGE
  • DEVELOPING YOUR SKILLS
    DEVELOPING YOUR SKILLS
  • HARVESTING EXPERTISE
    HARVESTING EXPERTISE

Kanał IMI

Kanał ten jest dostępny wyłącznie w analizatorze XE-2100.

Kanał IMI selektywnie rozpoznaje niedojrzałe komórki mieloidalne. Po wystawieniu na działanie odczynnika Stromatolyser-IM błony dojrzałych komórek ulegają zniszczeniu ze względu na wysokie stężenie lipidów, a składniki wewnątrzkomórkowe są wymywane. Błona komórek niedojrzałych zawiera małą ilość lipidów i duże stężenie aminokwasów. Błony takich komórek również ulegają zniszczeniu, ale zanim nastąpi wymycie składników wewnątrzkomórkowych odczynnik przedostaje się do wnętrza komórki i utrwala błonę komórkową i składniki wewnątrzkomórkowe.Za pomocą metody detekcji DC/RF analizatory Sysmex są w stanie rozróżnić blasty, niedojrzałe granulocyty (mielocyty, metamielocyty, promielocyty) i pałeczki.

Kanał IMI jest również czuły w wykrywaniu agregacji płytek krwi. Kolejną specjalną aplikacją jest zliczanie komórek macierzystych w próbkach pobranych od pacjentów/dawców poddawanych zabiegom pobierania komórek macierzystych krwi obwodowej. 

 

 

Kanał RET/PLT-O

Kanał NRBC

Kanał DIFF

Kanał różnicowania WBC

Kanał WBC/BASO

Kanały analizatora

Nasz Słownik

Lista terminów naukowych

Poznaj nasz słownik