Sysmex Poland
Sysmex Europe
Other Sites
Menu
 • GROWING YOUR KNOWLEDGE
  GROWING YOUR KNOWLEDGE
 • DEVELOPING YOUR SKILLS
  DEVELOPING YOUR SKILLS
 • HARVESTING EXPERTISE
  HARVESTING EXPERTISE

Kanał RET/PLT-O

W kanale RET/PLT-O surfaktant w odczynniku RET-SEARCH (II) nieznacznie perforuje błony komórkowe krwinek czerwonych, krwinek białych i płytek krwi, umożliwiając w ten sposób wniknięcie znacznika fluorescencyjnego do wnętrza komórki. Znacznik fluorescencyjny znakuje następnie kwasy nukleinowe w krwinkach białych, jądrzastych krwinkach czerwonych (ang. nucleated red blood cells, NRBC), retikulocytach i płytkach krwi.  Retikulocyty od dojrzałych krwinek czerwonych, krwinek białych i komórek NRBC można oddzielić za pomocą światła rozproszonego czołowo i sygnału fluorescencyjnego.

Na podstawie natężenia fluorescencji retikulocyty są dzielone na trzy frakcje, odzwierciedlające różne etapy dojrzałości:

 • LFR (ang. low fluorescence reticulocytes, frakcja retikulocytów o niskim natężeniu fluorescencji)
 • MFR (ang. medium fluorescence reticulocytes, frakcja retikulocytów o średnim natężeniu fluorescencji)
 • HFR (ang. high fluorescence reticulocytes, frakcja retikulocytów o dużym natężeniu fluorescencji) 

 

Frakcja niedojrzałych retykulocytów IRF (ang. immature reticulocyte fraction) przedstawia odsetek niedojrzałych retikulocytów i jest obliczana jako suma MFR i HFR.

Kanał RET umożliwia również optyczne oznaczanie liczby płytek krwi.

Fluorescencyjna cytometria przepływowa

Kanał różnicowania WBC

Metoda detekcji z użyciem płynu
osłaniającego i prądu stałego (DC)

Wykrywanie metodą SLS

Nasz Słownik

Lista terminów naukowych

Poznaj nasz słownik

Kanały analizatora