Sysmex Poland
Sysmex Europe
Other Sites
Menu
 • GROWING YOUR KNOWLEDGE
  GROWING YOUR KNOWLEDGE
 • DEVELOPING YOUR SKILLS
  DEVELOPING YOUR SKILLS
 • HARVESTING EXPERTISE
  HARVESTING EXPERTISE

Kanał WBC/BASO w analizatorach serii XE/XT

Kanał WBC/BASO rejestruje sygnały światła rozproszonego z przodu i światła rozproszonego z boku.

 • Światło rozproszone odczytywane z detektora przedniego, nazywane z języka angielskiego skrótem FSC, dostarcza informacje o rozmiarze komórek.
 • Światło rozproszone odczytywane z detektora bocznego, nazywane z języka angielskiego skrótem SSC, opisuje wewnętrzną budowę komórek.

Odczynnik kwasowy (Stromatolyser-FB) powoduje lizę krwinek czerwonych i skurczenie krwinek białych do nagich jąder, z wyjątkiem granulocytów zasadochłonnych, na które nie oddziałuje. Wynikające z tego różnice między bazofilami a innymi komórkami są analizowane za pomocą informacji o rozproszeniu czołowym i bocznym.

Kanał WBC/BASO jest niedostępny w analizatorach serii XS.

Zliczanie komórek WBC w trybie CBC w analizatorach serii XS jest wykonywane przy użyciu odczynnika Stromatolyser-4DL. Odczynnik ten powoduje lizę wszystkich krwinek czerwonych w kanale WBC. Sygnał rozproszenia czołowego jest wykorzystywany do oznaczenia liczby WBC. Wyniki są wyświetlane na histogramie. W trybie CBC+DIFF liczba WBC jest uzyskiwana na podstawie sygnałów fluorescencyjnych z kanału DIFF po potraktowaniu komórek odczynnikiem Stromatolyser-4DS (znacznik fluorescencyjny).

Kanał RET/PLT-O

Kanał NRBC

Kanał IMI

Kanał DIFF

Kanał różnicowania WBC

Kanały analizatora

Nasz Słownik

Lista terminów naukowych

Poznaj nasz słownik