Ta strona korzysta z plików cookies. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej.More information
Ukryj wiadomość
Sysmex Poland
Menu
Sysmex Poland Materiały naukowe Centrum Wiedzy Sysmex Parametry Jądrzaste krwinki czerwone – NRBC

Jądrzaste krwinki czerwone – NRBC

Po co zliczać NRBC?

Jądrzaste krwinki czerwone (ang. nucleated red blood cells, NRBC) mają rozmiar i jądra podobne do limfocytów. Z tego powodu wiele analizatorów hematologicznych klasyfikuje błędnie NRBC, co prowadzi do nieprawidłowych całkowitych liczb leukocytów i limfocytów. Zazwyczaj próbki takie są oznaczane flagą do analizy mikroskopowej. Następnie konieczne jest ręczne zliczenie NRBC w rozmazie krwi i matematyczne skorygowanie całkowitej liczby leukocytów i limfocytów. Jest to kosztowna, żmudna i podatna na błędy procedura. Ponadto w przypadku braku oznaczenia próbki flagą, komórki NRBC mogą pozostać nierozpoznane, a liczba całkowita leukocytów i limfocytów może być fałszywie podwyższona. Wiele osób nadal jest przekonanych, że automatyczny pomiar NRBC nie jest niczym więcej niż korektą tej liczby. Jednak wartość kliniczna oznaczenia NRBC jest o wiele większa, niż tylko korekta błędu.

Liczba NRBC ma duże znaczenie kliniczne

Pojawienie się komórek NRBC jest postrzegane jako odzwierciedlenie skrajnego wzrostu aktywności erytropoetycznej, jak np. w przypadku ostrych epizodów hemolitycznych i ciężkiej hipoksji lub jako rezultat hematologicznego nowotworu złośliwego. Obejmuje to wiele rodzajów białaczek i zespołów mielodysplastycznych, jak również niektóre rodzaje chłoniaków. Komórki NRBC mogą występować również w zespołach talasemii, przerzutach guzów litych do szpiku kostnego, hematopoezie pozaszpikowej i innych stanach obciążenia układu krwiotwórczego, takich jak sepsa lub intensywne krwotoki. W tych sytuacjach ich występowanie jest powiązane z nasileniem choroby. Zaobserwowano, że obecność i czas występowania komórek NRBC w krwi obwodowej są powiązane ze słabym rokowaniem w kilku chorobach hematologicznych i niehematologicznych.

Liczba NRBC z analizatorów Sysmex jest wiarygodna

Analizatory Sysmex zapewniają zaawansowane zliczanie NRBC, które jest dokładne zarówno w przypadku wysokich, jak i niskich ilości. Taka dokładność jest konieczna z następujących powodów:

  • w próbkach krwi pobranych od noworodków i innych próbkach z dużą liczbą NRBC konieczna jest korekta liczby WBC
  • w próbkach krwi pobranych od osób dorosłych nawet mała liczba NRBC może mieć duże znaczenie.

Ponieważ używamy odrębnego odczynnika do oznaczania NRBC, faktycznie zliczamy komórki, a nie tylko szacujemy ich liczbę. Zliczanie NRBC jest szybkie i tanie, a we flagowych analizatorach XN jest ono wykonywane podczas każdego pomiaru. W analizatorach klasy X jest ono wykonywane w razie konieczności. Komórki NRBC są podawane w % (na 100 WBC) i liczbowo (na µl).

Jak wykorzystywać oznaczenie NRBC?

  • Jest to przydatne zwłaszcza w przypadku pacjentów oddziałów neonatologicznych, pediatrycznych lub pacjentów prywatnych gabinetów pediatrycznych

Zliczanie NRBC, dostępne w wielu naszych analizatorach, jest często wykorzystywane w przypadku noworodków i niemowląt. U tych pacjentów komórki NRBC mogą występować fizjologicznie w dużych ilościach - u wcześniaków możliwe jest występowanie do 100 NRBC/100 WBC.

  • Pacjenci z ciężką niedokrwistością

Zliczanie NRBC jest również przydatne w przypadku pacjentów z ciężką niedokrwistością, zwłaszcza talasemią lub niedokrwistością sierpowatokrwinkową, ponieważ zazwyczaj występują u nich duża ilość NRBC. Liczba NRBC jest ważnym parametrem do diagnostyki różnicowej i może być pomocna podczas monitorowania pacjenta, w celu określenia potrzeby przetoczenia krwi.

  • Zliczanie NRBC jest ważne w przypadku wszystkich pacjentów na oddziałach intensywnej terapii

Obecność NRBC może wskazywać na większe ryzyko umieralności. Pozwala na wyodrębnienie grupy pacjentów z chorobami powodującymi obciążenie układu krwiotwórczego, takimi jak ciężkie zakażenia, hipoksja lub intensywny, ostry krwotok, ponieważ stany te mogą prowadzić do pojawienia się we krwi NRBC.

Wykorzystanie oznaczania NRBC w codziennej pracy

U zdrowych, dorosłych pacjentów wynik automatycznego zliczania NRBC, uzyskany w analizatorze hematologicznym, powinien wynosić zero! W przypadku pacjentów, których stan zdrowia nie jest idealny, najważniejszą korzyścią zliczania NRBC jest wykluczenie fałszywie wysokich wartości WBC. Mogłoby to prowadzić do nieprawidłowego rozpoznania i leczenia, zwłaszcza u noworodków z sepsą i małą liczbą WBC. Ponadto zliczanie NRBC powinno być rutynowo wykonywane dla wszystkich próbek pobranych od pacjentów pediatrycznych i noworodków. Oznaczenie tego parametru jest szczególnie zalecane w przypadku poważnie chorych, dorosłych pacjentów, ponieważ może wskazać, czy ci pacjenci wymagają specjalnej uwagi i leczenia.

Copyright © Sysmex Europe GmbH. All rights reserved.