Rewolucyjne badania nad nową technologią

Sysmex Corporation, Fundacja Biomedycznych Badań i Innowacji w Kobe oraz Kyoto University rozpoczęły wspólne badania związane z Drug Discovery Innovation Program: opracowywanie technologii diagnozowania chorób immunologicznych. Dzięki wspólnym badaniom trzy organizacje dążą do stworzenia systemu diagnostycznego, który umożliwi wczesne wykrycie choroby autoimmunologicznej i przewlekłej choroby zapalnej.

Sysmex, Fundacja Badań Biomedycznych i Innowacji w Kobe oraz Uniwersytet w Kioto rozpoczynają wspólne badania nad technologiami w diagnostyce chorób immunologicznych

Data: 2017-08-03 Znaczniki: News, Poland

Ponieważ agresywne leczenie reumatoidalnych zapaleń stawów i innych chorób autoimmunologicznych we wczesnym etapie jest skuteczne, wymagane są badania w celu wykrycia takich chorób przed wystąpieniem objawów lub w celu identyfikacji nieprawidłowości we wczesnym stadium, zanim staną się poważne w miarę postępu choroby. Uwaga skupia się również na próbach wykorzystania wieloaspektowej analizy do określenia statusu immunologicznego, który charakteryzuje poszczególnych pacjentów.  

Sysmex, Fundacja i Uniwersytet w Kioto rozpoczęły trzyletni wspólny projekt badawczy. Celem projektu jest ustanowienie nowej metody analizy stanu funkcji odpornościowej i zastosowanie tej metody do opracowania systemu wczesnej diagnostyki w ramach programu Drug Discovery Innovation: opracowanie technologii diagnozowania chorób immunologicznych.   Wspólne badania dożą do opracowania systemu diagnostycznego obejmującego instrumenty, odczynniki i oprogramowanie, poprzez analizę statusu odporności komórkowej i humoralnej oraz wykorzystanie obrazowania molekularnego, pomiaru komórek i bardzo czułych technologii pomiaru białka, aby umożliwić wczesne wykrycie chorób autoimmunologicznych i przewlekłe choroby zapalne.  

Fundacja i Uniwersytet w Kioto będą poszukiwać biomarkerów do wczesnego wykrywania chorób immunologicznych. Sysmex podejmie wielowymiarowe podejście, łącząc swoje własne platformy pomiarowe genów, komórek i białek, a także pomoże przyspieszyć wspólne badania, wykorzystując swoje doświadczenie do analizy statusu odpornościowego poszczególnych pacjentów.   Poprzez promowanie wspólnych badań, Sysmex, Fundacja i Uniwersytet w Kioto, podmioty te przyczyniają się do rozwoju opieki zdrowotnej, a stworzenie nowego systemu diagnostycznego, który umożliwi wczesne wykrywanie chorób autoimmunologicznych i przewlekłych zapalnych, będzie tego najlepszym świadectwem.  


Wróć do listy

Wiadomości

Enjoy our Media Centre
All
  • All
  • Dokumenty
  • Podcast
  • Obrazy
  • Videos
See the Podcast
Watch the podcast