Sysmex Poland
Menu

Seria XN-L

Zmiana perspektywy

Jako światowy lider w dziedzinie hematologii uważamy za naszą odpowiedzialność dostarczenie użytkownikowi rozwiązań, które ułatwią jego pracę i uczynią ją bardziej efektywną i wydajną. W roku 2011 wprowadziliśmy na rynek standard w dziedzinie hematologii – naszą flagową serię XN. Dla niektórych klientów takie kompleksowe rozwiązanie może być zbyt rozległe. Teraz, gdy wprowadziliśmy serię XN-L, jakość XN oraz wiedza i wsparcie techniczne Sysmex mogą się znaleźć w Waszym zasięgu.

Osiągnięcie następnego szczebla w hematologii

Niezależnie od tego, czy celem jest uaktualnienie analizatora do 3-częściowego różnicowania, czy też wymiana obecnego analizatora, wszystkie modele XN-L są analizatorami z pełną zdolnością do 5-częściowego różnicowania, oferującymi jakość większych urządzeń przy doskonałym stosunku ceny do jakości.

Nowa seria XN-L dostępna jest w trzech modelach: model XN-350, model XN-450 i model XN-550. Każdy z nich jest również doskonałym analizatorem zastępczym, oferującym pewność, nawet gdy Wasz główny analizator nie jest dostępny.

Diagnostyka najlepsza w swojej klasie

Możecie teraz sprostać nawet najbardziej wyspecjalizowanym wymaganiom Waszych klientów i zaoferować im najlepszą w swojej klasie diagnostykę, niedorównaną przez żadne inne urządzenie naszych konkurentów w tym segmencie rynku. I, oczywiście, otrzymacie pełną pomoc techniczną w zakresie wiedzy i usług ze strony naszego licencjonowanego personelu, jak również sprawdzone usługi w ramach naszej sieci sprzedaży i usług.

Możecie nawet rozpocząć oferowanie usług w nowych dyscyplinach diagnostycznych, np. w dziedzinie płynów ustrojowych, lub dodać jedno z naszych rozwiązań w dziedzinie morfologii, tworząc pełny przepływ pracy z rozmazami.

Gotowi stawić czoła przyszłości

Jakiekolwiek są Wasze potrzeby, istnieje odpowiedni analizator XN, który im sprosta. A ponieważ analizatory są skalowalne, można je uaktualniać przez dodanie nowych wartości klinicznych i produktywności lub decydując się na dodatkowe profesjonalne usługi przez przyłączenie się do naszej Rozszerzonej IPU w miarę jak zmieniają się potrzeby Waszych klientów.

Jakość na poziomie XN. Niezawodność. Najlepsza w swojej klasie diagnostyka i pomoc techniczna. Oraz nowe dyscypliny diagnostyczne. I to wszystko po przystępnej cenie. To można nazwać zmianą perspektywy...

Analizatory hematologiczne godne nazwy Sysmex

Wszystkie trzy analizatory posługują się sprawdzonymi technologiami Sysmex: fluorescencyjną cytometrią przepływową, ogniskowaniem hydrodynamicznym oraz naszą metodą SLS bez użycia cyjanków do oznaczania hemoglobiny. Przewyższają one naszych konkurentów w tym segmencie rynku pod względem wydajności technologicznej i specyfikacji, (1) a ponadto oczekiwane jest, że średni czas bezawaryjnej pracy (ang. Mean Time Between Failures, MTBF) porównywalny jest z naszymi uznanymi, wypróbowanymi analizatorami. 

1 Hotton J. et al. Performance and Abnormal Cell Flagging Comparisons
of Three Automated Blood Cell Counters. Am J Clin Pathol 2013;140:845 – 852

Uaktualnianie według potrzeb

Elastyczna koncepcja aplikacji XN APP z flagowej serii XN umożliwia uaktualnienie systemu w każdej chwili. Możliwość ta asekuruje inwestycję użytkownika i pozwala na to, aby rozwiązania w zakresie hematologii rosły w miarę potrzeb użytkownika i jego klientów. Systemy te są również gotowe na przyszłe aplikacje APP, dając ciągłą perspektywę wzrostu.

Można dodać wartość w dziedzinie:

  • zwykłych testów hematologicznych i specjalistycznych,
  • wydajności przebiegu pracy oraz
  • zarządzania wiedzą i przebiegiem pracy


wybierając odpowiednie

  • wartości kliniczne,
  • produktywność i
  • usługi profesjonalne.

Wartości kliniczne XN-L

Wydajność XN-L