Sysmex Poland
Menu

Wartość wydajności serii XN-L

XN-L Rerun & Reflex

W nowoczesnych laboratoriach najważniejsza jest wydajność. „Rerun & Reflex” obniża czas przetwarzania i przyspiesza otrzymywanie wyników, gdy z powodów technicznych lub analitycznych konieczna jest ponowna analiza próbki. We wszystkich modelach użytkownik powiadamiany jest natychmiast, natomiast analizator XN-550 wykonuje automatycznie ponowne badanie próbek, a prawidłowe wyniki są bezpośrednio raportowane. Podajnik analizatora XN-550 automatycznie przekazuje próbki wymagające ponownej analizy do obszaru roboczego. Dzięki tej zintegrowanej funkcji wykonywania ponownych badań (reflex testing) nie jest już konieczne ręczne wybieranie i ponowne ładowanie próbek.

"Intelligent Rack Sampling" w serii XN-L

Poza ‘Rerun & Reflex’, analizator XN-550 oferuje w wersji standardowej funkcję „Intelligent Rack Sampling"  oraz ciągłe ładowanie, aby zwiększyć wydajność przebiegu pracy. „Intelligent Rack Sampling" umożliwia automatyczne i szybsze pomiary w probówkach z uniesionym dnem, co zwiększa ogólną wydajność przebiegu pracy. Skraca to czas raportowania do klientów i zapewnia dobrą jakość wyników.

Tryb pomiaru niskiej ilości krwinek białych (Low WBC) w serii XN-L

Próbki o małym stężeniu krwinek białych można automatycznie, ponownie analizować w specjalnym „trybie niskiej liczby krwinek białych”. Opcjonalna aplikacja L-WBC poprawia wiarygodność analizy próbek leukopenicznych. Jeśli zliczanie białych krwinek zdefiniowane jest jako nierzetelne z powodu małej liczby komórek, system automatycznie rozpoczyna analizę w trybie L-WBC, aby otrzymać wiarygodne wyniki. Pomiar w tym trybie może być również zlecony w przypadku próbek pacjentów ze znaną leukopenią, co skróci czas uzyskania wyniku. Jest to również bardzo przydatne w przypadkach przeszczepu komórek macierzystych krwi obwodowej (ang. peripheral blood stem cell transplants, PBSCT), ponieważ pomaga potwierdzić wszczepienie przeszczepu. Tryb L-WBC jest także przedmiotem zainteresowania w monitorowaniu agranulocytozy, ponieważ daje szczególnie dokładne wyniki zliczania neutrofili, co pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczących podania czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów (z ang. granulocyte colony-stimulating factor, G-CSF).

Speed-up w serii XN-L

W celu zwiększenia wydajności do 70 próbek/godzinę w trybie krwi pełnej, można wybrać opcjonalną aplikację „Speed-up”. Ta funkcja umożliwia laboratoriom o dużym natężeniu pracy lub laboratoriom przewidującym przyszły rozrost zwiększenie swojej przepustowości poprzez skrócenie czasu przetwarzania.