Sysmex Poland
Menu

Wartości wydajności

Maximum Workload

For extremely high workloads, XN-9000 Maximum Workload can be configured, which is basically a combination of two different XN-9000s connected via a Tube Sorter module. This allows multiple possibilities and configurations, for instance a combination of one XN-9000 for mass processing of routine samples, while the other connected XN-9000 deals with the special samples using the whole spectrum of the diagnostic possibilities with the clinical value APPs and smear making/staining.

Product page XN-9000

Workload Balance

W przypadku skrajnie dużego obciążenia pracą możliwe jest skonfigurowanie XN-9000 Maximum Workload, który jest zasadniczo kombinacją dwóch różnych analizatorów XN-9000 połączonych modułem sortownika probówek. Otwiera to wiele możliwości i konfiguracji, na przykład kombinację jednego analizatora XN-9000 do masowego przetwarzania próbek rutynowych z drugim analizatorem XN-9000, który zajmuje się przetwarzaniem próbek specjalnych z wykorzystaniem całego spektrum możliwości diagnostycznych z aplikacjami (APP) wartości klinicznych i wykonywaniem/barwieniem rozmazów.

Sorting & Archiving

Konfiguracja Sorting & Archiving jest dostępna tylko w analizatorze XN-9000.

Analizator XN-9000 składa się z maksymalnie dziewięciu modułów, które można indywidualnie dostosować do potrzeb własnego laboratorium. Wszystkie wersje analizatora XN-9000 zawierają rozszerzoną jednostkę przetwarzania informacji (IPU) jako podstawowe wyposażenie. Konfiguracja Sorting & Archiving jest elastyczną konfiguracją modułów analitycznych, naszego urządzenia do wykonywania/barwienia rozmazów SP-10 oraz umieszczonego na końcu sortownika probówek TS-500 lub TS-2000. Optymalizuje ona przebieg pracy od liczenia do przygotowywania preparatu oraz inteligentnie sortuje probówki i dostosowuje je do potrzeb użytkownika.

Compact Integration

Konfiguracja Compact Integration jest dostępna tylko w analizatorze XN-9000.

Konfiguracja XN-9000 Compact Integration łączy do dziewięciu różnych modułów XN, w tym nasze doskonałe urządzenie SP-10 do wykonywania i barwienia rozmazów. Wszystkie wersje analizatora XN-9000 zawierają jako standardowe wyposażenie rozszerzoną jednostkę przetwarzania informacji (IPU), która inteligentnie ustala kolejność pracy i steruje obiegiem próbek, zleceń i danych. Konfiguracja Compact Integration nadaje się najlepiej dla laboratoriów o profilu próbek, który jest w 99% jednolity.

Rerun & Reflex

Konfiguracja Rerun & Reflex (ponowne uruchomienie testu i wykonywanie ponownych testów kontrolnych) jest dostępna dla analizatorów XN-1000, XN-2000 i XN-3000. Jest ona oparta na specjalnym rodzaju samplera do wykonywania ponownych testów kontrolnych. Sampler ten automatycznie przekazuje próbki wymagające ponownej analizy do obiegu roboczego, na którym to etapie wykonywany jest rozszerzony pomiar. Dzięki tej zintegrowanej funkcji wykonywania ponownych testów kontrolnych (reflex testing) nie jest już konieczne ręczne wybieranie i ponowne ładowanie próbek.

W analizatorze XN-3000 wykonywanie ponownych testów kontrolnych obejmuje wykonywanie i barwienie rozmazów. Rozszerzone pomiary są wykonywane tylko wtedy, gdy oferują dodatkową wartość diagnostyczną. Konfiguracja Rerun & Reflex zapewnia powtarzalną jakość wyników w jak najkrótszym czasie. Znacznie zmniejsza ona liczbę interwencji ręcznych i pozwala zaoszczędzić czas i zasoby. Bez kompromisów względem długości cyklu przetwarzania.