Sysmex Poland
Sysmex Europe
Other Sites
Menu

Seria XS

Analizatory serii XS są znakomitym rozwiązaniem dla małej ilości próbek, wymagającej wyników wysokiej jakości. Chociaż ma niewielkie wymiary, analizator ten dostarcza analizy wysokiej jakości, ponieważ wykorzystuje technologię fluorescencyjnej cytometrii przepływowej, tak samo jak analizatory klasy X. Są szczególnie przydatne w zakresie próbek pediatrycznych, ponieważ wymagają bardzo niewielkiej ilości krwi (20 µL).

Hematologia

Hematologia kliniczna jest dziedziną wymagającą i ekscytującą

Hematologia kliniczna