Wartości wydajności

Duże laboratorium? W takim przypadku dwoma głównymi problemami są prawdopodobnie maksymalna przepustowość i wydajność. Konieczne jest myślenie o czasie, efektywności kosztowej i jak najszybszym wydawaniu wyników klientom, aby mogli jak najszybciej pomagać swoim pacjentom. Nawet mniejsze, wyspecjalizowane laboratoria również potrzebują maksymalizacji wydajności, zwłaszcza w przypadku analiz krytycznych czasowo, takich jak analiza płynów ustrojowych. Koncepcja XN jest zaprojektowana specjalnie z myślą o tych dwóch sytuacjach.

Na bazie jednej, wspólnej platformy technologicznej powiązaliśmy moduły analityczne XN z konfigurowalnymi aplikacjami diagnostycznymi z komponentami z możliwością rozszerzenia. Wszystkie moduły są zintegrowane w taki sposób, że oferują maksimum swoich możliwości. Dzięki temu zwiększają wydajność użytkownika, na przykład poprzez rejestrowanie, sortowanie i archiwizowanie, automatyczne przygotowywanie i barwienie rozmazów oraz wykonywanie analiz ESR, HBA1c i cyfrowych analiz morfologii, w zależności od dostępności. Możliwe jest nawet stworzenie sieci hematologicznej, obejmującej kilka lokalizacji i umożliwiającej dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

Koncepcja możliwości rozszerzania może sięgać od pojedynczego analizatora do linii dziewięciu modułów na jednej platformie. Do 900 próbek/godzinę! A ponieważ XN ma również niewielkie rozmiary, oferuje on wspaniałą produktywność na m2. Skraca czasy przetwarzania poprzez umożliwienie automatycznych procesów i zmniejszenie konieczności ręcznych interwencji, prędkości przetwarzania rozmazów i wyeliminowanie potencjalnych błędów związanych z ręcznymi interwencjami.

Rewolucyjność koncepcji polega na tym, że użytkownik może dostosować cały system do własnych potrzeb. Aby precyzyjnie spełniać wymagania. Użytkownik płaci tylko za to, co jest faktycznie używane oraz minimalizuje zużycie odczynników. A jeśli potrzeby zmienią się w przyszłości, modułowość i skalowalność systemu oznacza, że użytkownik nie traci początkowej inwestycji. Analizator można powiększać wraz z własnymi potrzebami, również tworząc konfiguracje obejmujące kilka lokalizacji.

Maximum Workload

For extremely high workloads, XN-9000 Maximum Workload can be configured, which is basically a combination of two different XN-9000s connected via a Tube Sorter module. This allows multiple possibilities and configurations, for instance a combination of one XN-9000 for mass processing of routine samples, while the other connected XN-9000 deals with the special samples using the whole spectrum of the diagnostic possibilities with the clinical value APPs and smear making/staining.

Product page XN-9000

Workload Balance

W przypadku skrajnie dużego obciążenia pracą możliwe jest skonfigurowanie XN-9000 Maximum Workload, który jest zasadniczo kombinacją dwóch różnych analizatorów XN-9000 połączonych modułem sortownika probówek. Otwiera to wiele możliwości i konfiguracji, na przykład kombinację jednego analizatora XN-9000 do masowego przetwarzania próbek rutynowych z drugim analizatorem XN-9000, który zajmuje się przetwarzaniem próbek specjalnych z wykorzystaniem całego spektrum możliwości diagnostycznych z aplikacjami (APP) wartości klinicznych i wykonywaniem/barwieniem rozmazów.

Sorting & Archiving

Konfiguracja Sorting & Archiving jest dostępna tylko w analizatorze XN-9000.

Analizator XN-9000 składa się z maksymalnie dziewięciu modułów, które można indywidualnie dostosować do potrzeb własnego laboratorium. Wszystkie wersje analizatora XN-9000 zawierają rozszerzoną jednostkę przetwarzania informacji (IPU) jako podstawowe wyposażenie. Konfiguracja Sorting & Archiving jest elastyczną konfiguracją modułów analitycznych, naszego urządzenia do wykonywania/barwienia rozmazów SP-10 oraz umieszczonego na końcu sortownika probówek TS-500 lub TS-2000. Optymalizuje ona przebieg pracy od liczenia do przygotowywania preparatu oraz inteligentnie sortuje probówki i dostosowuje je do potrzeb użytkownika.

Compact Integration

Konfiguracja Compact Integration jest dostępna tylko w analizatorze XN-9000.

Konfiguracja XN-9000 Compact Integration łączy do dziewięciu różnych modułów XN, w tym nasze doskonałe urządzenie SP-10 do wykonywania i barwienia rozmazów. Wszystkie wersje analizatora XN-9000 zawierają jako standardowe wyposażenie rozszerzoną jednostkę przetwarzania informacji (IPU), która inteligentnie ustala kolejność pracy i steruje obiegiem próbek, zleceń i danych. Konfiguracja Compact Integration nadaje się najlepiej dla laboratoriów o profilu próbek, który jest w 99% jednolity.

Rerun & Reflex

Konfiguracja Rerun & Reflex (ponowne uruchomienie testu i wykonywanie ponownych testów kontrolnych) jest dostępna dla analizatorów XN-1000, XN-2000 i XN-3000. Jest ona oparta na specjalnym rodzaju samplera do wykonywania ponownych testów kontrolnych. Sampler ten automatycznie przekazuje próbki wymagające ponownej analizy do obiegu roboczego, na którym to etapie wykonywany jest rozszerzony pomiar. Dzięki tej zintegrowanej funkcji wykonywania ponownych testów kontrolnych (reflex testing) nie jest już konieczne ręczne wybieranie i ponowne ładowanie próbek.

W analizatorze XN-3000 wykonywanie ponownych testów kontrolnych obejmuje wykonywanie i barwienie rozmazów. Rozszerzone pomiary są wykonywane tylko wtedy, gdy oferują dodatkową wartość diagnostyczną. Konfiguracja Rerun & Reflex zapewnia powtarzalną jakość wyników w jak najkrótszym czasie. Znacznie zmniejsza ona liczbę interwencji ręcznych i pozwala zaoszczędzić czas i zasoby. Bez kompromisów względem długości cyklu przetwarzania.

Usługi profesjonalne

Wartości kliniczne

Wydajność XN

Wydajność XN-L

Nasz Słownik

Lista terminów naukowych

Poznaj nasz słownik
Enjoy our Media Centre
All
  • All
  • Dokumenty
  • Podcast
  • Obrazy
  • Videos
See the Podcast
Watch the podcast