Sysmex Poland
Sysmex Europe
Other Sites
Menu

DI-60

 • Szybsze, udoskonalone procedury robocze
 • Krótszy czas przetwarzania dzięki podłączeniu do toru analizatora
 • Długotrwałe przechowywanie i archiwizacja obrazów komórek
 • Spójność w zakresie jakości analiz

DI-60

Szybkość, wysoka jakość, bezpieczeństwo i wydajność w jednym analizatorze.

Cyfrowy analizator morfologiczny Sysmex DI-60 oferuje wysoką wydajność i jakość. Jest to jedyny analizator cyfrowy na rynku, który jest w pełni zautomatyzowany w zakresie przebiegu pracy – podłączony bezpośrednio do toru analizatora. Oznacza to, że czasy przetwarzania są krótsze niż w przypadku standardowych urządzeń, ponieważ nie trzeba ręcznie przenosić preparatów do analizatora. Poza tym umożliwia przeznaczenie zaoszczędzonego czasu na bardziej istotne zajęcia. Standaryzacja, problemy związane z jakością lub zagrożeniem biologicznym należą już do przeszłości. Analizator zapewnia nadzwyczajny poziom jakości analiz i szczegóły, na których użytkownik może polegać, a w razie potrzeby ma do dyspozycji znakomity serwis i dział wsparcia firmy Sysmex.

 

 

Czym jest DI-60?

Czym jest DI-60?

Sysmex DI-60 to zautomatyzowany system analizy obrazów do lokalizacji komórek. Jest podłączony bezpośrednio do toru analizatora i z tego powodu wyeliminowana jest konieczność manualnej interwencji w ramach przebiegu pracy.
Samo urządzenie składa się z automatycznego mikroskopu, bardzo wysokiej jakości cyfrowego aparatu fotograficznego i systemu komputerowego, który gromadzi i wstępnie klasyfikuje komórki z zabarwionych rozmazów krwi. Automatycznie lokalizuje komórki na preparacie i robi zdjęcie każdej znalezionej komórki, a następnie analizuje i wstępnie klasyfikuje komórki za pomocą zaawansowanego przetwarzania obrazów. Użytkownik może zdefiniować liczbę białych krwinek do analizy.

 

 

Metoda analizy

Metoda analizy

W celu wykonania wzoru odsetkowego cienki rozmaz krwi z próbki krwi obwodowej jest umieszczany na szkiełku i barwiony zgodnie z protokołem RAL MCDh (patrz Blood Film Master Pro), May-Grünwald Giemsa lub Wright. Analizator rejestruje i wstępnie klasyfikuje komórki, a następnie operator weryfikuje i w razie potrzeby modyfikuje sugerowaną klasyfikację każdej komórki. Operator może również wprowadzić dodatkowe spostrzeżenia i komentarze, jeśli zachodzi taka konieczność.

 

 

Co analizuje DI-60?

Co analizuje DI-60?

Analizator DI-60 może wstępnie sklasyfikować 12 kategorii WBC.
Należą do nich: neutrofile segmentowe i pałeczkowate, eozynofile, bazofile, monocyty, limfocyty, atypowe limfocyty, komórki plazmatyczne, promielocyty, mielocyty, metamielocyty i blastocyty.
Oprócz krwinek białych system dokonuje również klasyfikacji wstępnej następujących pięciu kategorii innych niż WBC: cienie komórkowe, artefakty, płytki olbrzymie, agregaty płytek i jądrzaste krwinki czerwone.
Są one raportowane jako liczba NRBC/100 WBC. Komórki, które są wstępnie sklasyfikowane z niskim poziomem pewności są umieszczane w kategorii o nazwie "Niezidentyfikowany."

Urządzenie przedstawia również przegląd, który można wykorzystać do charakteryzacji morfologii krwinek czerwonych. Trzydzieści pięć obrazów gromadzonych jest w obszarze optymalnego badania RBC w celu wstępnej charakteryzacji według następujących cech: wielobarwliwość komórek, niedokrwistość niedobarwliwa, anizocytoza, makrocytoza, mikrocytoza i poikilocytoza.

System zapewnia również narzędzia umożliwiające użytkownikowi poprawę wydajności i spójności szacowania stężenia PLT. Wszystkie obrazy i wyniki są przechowywane w bazie danych.

Specyfikacja

Specyfikacja

Technologia

 • Sztuczna sieć neuronowa

 Identyfikacja szkiełek

 • Szkiełka oznaczone kodem kreskowym

 Pamięć danych

 • Do 4000 szkiełek w jednej bazie

Barwienia 

 • Romanowsky
 1. RAL MCDh stains
 2. May Grünwald – Giemsa
 3. Wright
 4. Wright – Giemsa

 Wstępna klasyfikacja WBC

 • neutrofile segmentowe i pałeczki, limfocyty, monocyty, eozynofile, bazofile, metamielocyty, mielocyty, promielocyty, blasty, limfocyty, komórki plazmatyczne wariantowe
  nie-WBC: cienie komórkowe, artefakty, płytki olbrzymie, zlepy płytek krwi, erytroblasty

Charakterystyka wstępna RBC
• aniso-, mikro- i makrocytoza, poli- i hypochromazja, poikilocytoza

Płyny z jam ciała
• segmentowe neutrofile, eozynofile, limfocyty, makrofagi (zaw. monocyty), bazofile, inne

Skanuj szkiełka
• Skanowanie obszarów szkiełka definiowanych przez użytkownika

Opcje
• Sysmex Remote Review Software
• Aplikacja Sysmex do analizy płynów z jam ciała

Utwórz pdf
Enjoy our Media Centre
All
 • All
 • Dokumenty
 • Podcast
 • Obrazy
 • Videos
See the Podcast
Watch the podcast