Sysmex Poland
Menu

UC-3500

  • Technologia wykorzystująca kolorowy czujnik CMOS
  • Szybki i i bardzo dokładny pomiar
  • Rozróżnianie krwinek czerwonych i wolnej hemoglobiny
  • Dwa rodzaje testów paskowych
  • Albumina i kreatynina dostępne na tym samym pasku

Dokumenty

Wszystkie
  • Wszystkie
  • Broszura
Dokumenty

UC-3500

W pełni automatyczny analizator chemiczny moczu

Nowy UC-3500 jest w pełni automatycznym systemem, oferującym szczególnie wysoką wartość kliniczną analizy chemicznej moczu.

Próbka moczu jest nakrapiana przez analizator na każde pole dedykowanego paska. Cały proces jest w pełni automatyczny - począwszy od aspiracji próbki, poprzez analizę i porównanie kolorów, aż po końcowy wynik. Oprócz pięciu parametrów systemowych, w 11 parametrach otrzymywanych z paska uwzględniona jest albumina i kreatynina.

Dzięki nowemu czujnikowi CMOS, urządzenie bez problemu różnicuje nieprawidłową kolorystykę wywołaną krwinkami czerwonymi i hemoglobiną. Dzięki refraktometrii, możliwe jest także otrzymanie dokładnych wyników opisujących ciężar właściwy i zmętnienie.

Analizator umożliwia analizę 276 próbek w ciągu jednej godziny.

Specyfikacja

Specyfikacja

Aspirowana objętość:
•    0,23 ml na każdy pasek testowy

Minimalna wymagana objętość:
•    1 ml na każdy pasek testowy

Wydajność:
•    276 próbek/h

Parametry/testy paskowe
•    maksymalnie 16 parametrów
•    2 typy testów paskowych

Zasada pomiaru i technologia

Zasada pomiaru i technologia

Zasada pomiaru
•    Skanowanie każdego paska testowego przez czujnik CMOS, a następnie przeprowadzanie pomiaru fotometrycznego
•    Automatyczne wykrycie położenia pól reakcyjnych paska testowego
•    Zmniejszenie wpływu zmętnienia próbki na pomiar przejrzystości i ciężaru właściwego poprzez ulepszenie sposobu przejścia światła

Technologia
•    Fotometria odbiciowa z czujnikiem CMOS
•    Refraktometria

Parametry

Parametry

Parametry testów paskowych:

  • Meditape UC-9A: URO, BLD, PRO, GLU, KET, BIL, NIT, LEU, pH
  • Meditape UC-11A: URO, BLD, PRO, GLU, KET, BIL, NIT, LEU, pH, CRE, ALB


Parametry systemowe:
P/C, A/C, SG, COLOR, CLOUD

Modułowość

Modułowość

Aparat można łatwo połączyć z innymi analizatorami serii UN (UF-5000 oraz UD-10), dla pełnej automatyzacji badania moczu.


Dzięki oprogramowaniu U-WAM (Urinalysis Work Area Information Management System), można usprawnić przepływ próbki na pracowni analityki ogólnej.

Utwórz pdf