Sysmex XN-9000 Sorting and Archiving

XN-9000 Sorting & Archiving

 • Dowolna konfiguracja modułów analitycznych XN
 • Dyskretne zarządzanie statywami
 • Wbudowane automatyczne wykonywanie ponownych testów
 • Jeden punkt wejścia/wyjścia

Dokumenty

Wszystkie
 • Wszystkie
 • Literatura
Dokumenty

XN-9000

Wielkie możliwości zarządzania próbkami w celu wydajnego przetwarzania

Konfiguracja do sortowania i archiwizacji Sorting & Archiving nadaje się najlepiej dla laboratoriów ze względnie standaryzowanym profilem próbek i potrzebami w zakresie archiwizacji.

XN-9000 składa się z maksymalnie dziewięciu modułów XN, które można dostosować do potrzeb własnego laboratorium. Wszystkie warianty XN-9000 obejmują rozszerzoną jednostkę przetwarzania informacji (Extended IPU) jako podstawowe wyposażenie. Konfiguracja Sorting & Archiving jest elastyczną konfiguracją naszych modułów analitycznych, naszego urządzenia do wykonywania/barwienia rozmazów SP-10 oraz umieszczonego na końcu sortownika probówek TS-500 lub TS-2000*. Optymalizuje ona przebieg pracy od zliczania do przygotowywania preparatu oraz inteligentnie sortuje probówki.

Oczywiście analizator XN-9000 może zarówno wykonywać rutynowe oznaczenia hematologiczne, jak i analizować specjalne próbki – w zależności od aplikacji dotyczących wartości klinicznej zawartych w modułach analitycznych. Szczegółowe informacje, patrz wartości kliniczne.

Próbki wymagające rozmazu są automatycznie wysyłane do urządzenia do wykonywania/barwienia rozmazów. Ponieważ odczynniki są dostosowywane i wytwarzane specjalnie dla SP-10, uzyskiwane są doskonałe wyniki barwienia. Rozmazy są wykonywane tylko wtedy, gdy stanowią dodatkową wartość diagnostyczną. Profil analityczny jest automatycznie rozszerzony w celu włączenia etapu wykonania i barwienia rozmazów, ale można to również określić z góry, zależnie od potrzeb.

Włączenie sortownika probówek znacznie skraca czas przetwarzania. Po przetworzeniu przez moduły analityczne zapewnia on szybkie dostawy wstępnie posortowanych probówek do dalszych obszarów roboczych. Probówki są sortowane do każdego dodatkowego testu, takiego jak HbA1c lub na wskaźnik opadania erytrocytów (ESR/OB).

*TS-500 i TS-2000 są chronionymi znakami towarowymi sortownikami próbek firmy ROCHE PVT, Niemcy, przeznaczonymi do dystrybucji wyłącznie przez firmę Sysmex Corporation, Japonia.

Extended IPU

Extended IPU

Extended IPU, jako zintegrowany komponent wszystkich konfiguracji analizatora XN-9000, kontroluje zarządzanie całym zleceniem dla probówek z EDTA. Ta automatyzacja i optymalizacja procesu roboczego z zarządzaniem statywami i rejestracją probówek oznacza, że istnieje możliwość pełnej identyfikacji każdej probówki z EDTA. Konsoliduje to również wymagania względem próbek – wszystkie testy z EDTA można wykonywać z jednej probówki, co eliminuje konieczność ponownego pobierania krwi od pacjenta.

 

 

 

Video

Video

Specifikacja

Specifikacja

Technologia

Automatyczny analizator hematologiczny

Zintegrowane moduły

Jednostka analityczna XN, terminal kodów kreskowych, SP do wykonywania i barwienia rozmazów, sortownik probówek

Liczba modułów

max. 9

Produkty, które można podłączyć

RPU-2100R - jednostka do wytwarzania odczynników, Tosoh HLC-723 G8* – zautomatyzowany analizator glikohemoglobiny, InteRRlinerV8* – zautomatyzowany czytnik ESR

Wydajność

max. 900 próbek/godzinę

 

* produkty te nie są dostępne we wszystkich krajach

Customer report

Customer report

Kontakt
Utwórz pdf
Enjoy our Media Centre
All
 • All
 • Dokumenty
 • Podcast
 • Obrazy
 • Videos
See the Podcast
Watch the podcast