Sysmex Poland
Sysmex Europe
Other Sites
Menu
Sysmex XN-Check

XN CHECK

  • Materiał do kontroli jakości (QC) dla analizatorów serii XN
  • Monitorowanie wszystkich parametrów diagnostycznych
  • Szczegółowa wewnętrzna i zewnętrzna kontrola jakości
  • Bezpieczny i gotowy do użycia
  • Największe możliwe podobieństwo do natywnej krwi ludzkiej

XN CHECK

Skuteczna kontrola jakości

XN CHECK jest krwią kontrolną przeznaczoną specjalnie dla analizatorów serii XN, umożliwiającą przeprowadzenie dokładnej kontroli funkcji technicznych analizatora i systemu odczynników. Oferuje skuteczną i niezawodną wewnętrzną i zewnętrzną kontrolę jakości systemu hematologicznego serii XN.

XN CHECK dostarcza dane z analiz dla wszystkich parametrów diagnostycznych: osiem parametrów CBC, wzór odsetkowy WBC, informacje o niedojrzałych komórkach mieloidalnych, jądrzaste krwinki czerwone i retikulocyty.

Bezpieczny i szeroki zakres kliniczny

Produkt XN CHECK jest dostępny w trzech różnych stężeniach. XN CHECK poziom 2 obejmuje prawidłowy zakres, XN CHECK poziom 1 jest używany dla nieprawidłowego niskiego zakresu, a XN CHECK poziom 3 jest przeznaczony do monitorowania nieprawidłowego wysokiego zakresu.

Produkt był zbadany i uzyskał wynik negatywny na obecność antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B, wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) i przeciwciał skierowanych przeciwko HIV1/HIV2 przy użyciu technik

określonych przez FDA. Staranne opakowanie zapobiega parowaniu i uszkodzeniu oraz zapewnia dłuższą trwałość produktu.

Więcej informacji

Więcej informacji

XN CHECK zawiera krwinki białe do analizy wzoru odsetkowego, frakcji retikulocytów i jądrzastych krwinek czerwonych. XN CHECK obejmuje wszystkie poziomy dojrzałości retikulocytów - od wczesnych etapów w obszarze HFR do dojrzałych krwinek czerwonych, tak że można niezawodnie monitorować kanał RET. Prowadzi to do rozpoznawczego przedstawienia wszystkich istotnych populacji komórek na odpowiednim skatergramie.

Kontrola jakości obejmuje również takie parametry jak ekwiwalent hemoglobiny w retikulocytach (RET-He), niedojrzałe granulocyty (IG), frakcja niedojrzałych płytek (IPF) i PLT-F. Pozwala to na kontrolę wszystkich kanałów pomiarowych.

Zewnętrzna kontrola jakości

Zewnętrzna kontrola jakości

Za pomocą systemu XN CHECK i możliwości pracy w sieci analizatorów Sysmex serii XN oferujemy internetowy serwis zewnętrznej kontroli jakości IQAS Online, który jest częścią systemu komunikacji sieciowej firmy Sysmex (Sysmex Network Communication System, SNCS).

Równolegle z wewnętrzną kontrolą jakości, opartą na XN CHECK, pozostającą lokalnie na analizatorze, wyniki są automatycznie przesyłane do komputera zewnętrznego. Są one następnie porównywane do wyników innych systemów tego samego rodzaju. Już po kilku minutach po wykonaniu pomiaru dostępne jest porównanie danych wydajności do danych międzynarodowej grupy porównywalnych wartości, oprócz wartości znanych oznaczeń wewnętrznej kontroli jakości. Poszczególne wyniki można wyświetlać na stronie internetowej SNCS po zalogowaniu z podaniem hasła i odpowiednich informacji.

Użytkownik zostaje natychmiast powiadomiony, jeśli wyniki odbiegają w znacznym stopniu od wyników, do których są porównywane, umożliwiając w ten sposób bezzwłoczne podjęcie odpowiednich działań zaradczych. SNCS IQAS Online stanowi unikatowe połączenie codziennych kontroli jakości i międzynarodowej zewnętrznej kontroli jakości w jednym wspólnym pomiarze QC. Zapewnia to codzienny schemat zewnętrznych QC bez konieczności stosowania żadnych dodatkowych materiałów kontrolnych.

Przeznaczenie

Przeznaczenie

 

Materiał kontrolny do kontroli jakości analizatorów serii XN

 

 

Parametry

Parametry

 

Parametry diagnostyczne: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT-I, PLT-F, PDW, PCT, MPV, P-LCR, IPF, WBC, WBC-D, NEUT (%,nr), LYMPH (%/nr), MONO (%/nr), EO (%,nr), BASO (%,nr), NRBC (%/nr), IG (%/nr), RET(%,nr), HFR, MFR, LFR, IRF, RET-He, PLT-O

Parametry badawcze: RBC-O, WBC-P

 

 

Dane analizy i techniczne

Dane analizy i techniczne

 

Dane analizy są dostarczane jako średnie wartości i zakresy analiz w formacie elektronicznym dla każdej serii i poziomu XN CHECK na płycie CD-ROM.

XN CHECK należy przechowywać w temperaturze 2-8 °C przed i po otwarciu opakowania. Okres użytkowania wynosi osiem tygodni na serię, przy czym trwałość otwartej fiolki wynosi 7 dni w przypadku przechowywania w temperaturze 2-8 °C. Objętość wynosi 3,0 ml na fiolkę.

 

 

 

Video

Video

Utwórz pdf
Enjoy our Media Centre
All
  • All
  • Dokumenty
  • Podcast
  • Obrazy
  • Videos
See the Podcast
Watch the podcast