Sysmex Poland
Sysmex Europe
Other Sites
Menu
Sysmex XN-BF-Check

XN CHECK BF

  • Materiał do kontroli jakości (QC) dla instrumentów serii XN z zainstalowanym trybem analizy płynów ustrojowych (BF)
  • Monitorowanie wszystkich parametrów diagnostycznych
  • Szczegółowa wewnętrzna i zewnętrzna kontrola jakości
  • Bezpieczny i gotowy do użycia

XN CHECK BF

Skuteczna kontrola jakości

XN CHECK BF jest krwią kontrolną przeznaczoną specjalnie do trybu analizy płynów ustrojowych w analizatorach serii XN. Umożliwia przeprowadzenie dokładnej kontroli funkcji technicznych analizatora i systemu odczynników. Umożliwia również skuteczną i niezawodną wewnętrzną i zewnętrzną kontrolę jakości trybu analizy płynów ustrojowych systemu hematologicznego serii XN.

Bezpieczny i szeroki zakres kliniczny

XN CHECK BF jest materiałem z wyboru do kontroli jakości wszystkich parametrów diagnostycznych trybu analizy płynów ustrojowych i umożliwia dokładne monitorowanie pomiarów płynów ustrojowych. Produkt jest dostępny w dwóch różnych stężeniach. Produkt był zbadany i uzyskał wynik negatywny na obecność antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B, wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) i przeciwciał skierowanych przeciwko HIV1/HIV2 przy użyciu technik określonych przez FDA. Staranne opakowanie zapobiega parowaniu i uszkodzeniu oraz zapewnia dłuższą trwałość produktu.

Zewnętrzna kontrola jakości

Zewnętrzna kontrola jakości

Za pomocą systemu XN CHECK BF i możliwości pracy w sieci analizatorów Sysmex serii XN oferujemy internetowy serwis zewnętrznej kontroli jakości IQAS Online, który jest częścią systemu komunikacji sieciowej firmy Sysmex (Sysmex Network Communication System, SNCS).

 

Równolegle z wewnętrzną kontrolą jakości, opartą na XN CHECK BF, pozostającą lokalnie na analizatorze, wyniki są automatycznie przesyłane do komputera zewnętrznego. Są one następnie porównywane do wyników innych systemów tego samego rodzaju. Już po kilku minutach po wykonaniu pomiaru dostępne jest porównanie danych wydajności do danych międzynarodowej grupy porównywalnych wartości, oprócz wartości znanych oznaczeń wewnętrznej kontroli jakości. Poszczególne wyniki można wyświetlać na stronie internetowej SNCS po zalogowaniu z podaniem hasła i odpowiednich informacji.

Użytkownik zostaje natychmiast powiadomiony, jeśli wyniki odbiegają w znacznym stopniu od wyników, do których są porównywane, co umożliwia bezzwłoczne podjęcie odpowiednich działań zaradczych. SNCS IQAS Online stanowi unikatowe połączenie codziennych kontroli jakości i międzynarodowej zewnętrznej kontroli jakości w jednym wspólnym pomiarze QC. Zapewnia to codzienny schemat zewnętrznych QC bez konieczności stosowania żadnych dodatkowych materiałów kontrolnych.

Przeznaczenie

Przeznaczenie

 

Materiał kontrolny do kontroli jakości analizatorów serii XN z zainstalowanym trybem BF

 

 

Parametry

Parametry

 

Parametry diagnostyczne: WBC-BF, RBC-BF, PMN nr/%, MN nr/%, TC-BF

 

 

 

Dane analizy i techniczne

Dane analizy i techniczne

 

Dane analizy są dostarczane jako średnie wartości i zakresy analiz w formacie elektronicznym dla każdej serii i poziomu XN CHECK BF na płycie CD-ROM. Materiał XN CHECK BF należy przechowywać w temperaturze 2-8 °C przed i po otwarciu opakowania. Okres użytkowania wynosi 8 tygodni na serię, przy czym trwałość otwartej fiolki wynosi 30 dni w przypadku przechowywania w temperaturze 2-8 °C. Objętość wynosi 3,0 ml na fiolkę.

 

 

 

Video

Video

Utwórz pdf
Enjoy our Media Centre
All
  • All
  • Dokumenty
  • Podcast
  • Obrazy
  • Videos
See the Podcast
Watch the podcast