Sysmex Poland
Menu
  • Magnetyczna lokalizacja SLN
    Magnetyczna lokalizacja SLN

Sentimag – magnetyczna lokalizacja węzłów wartowniczych

Większość metod leczenia wczesnej postaci raka piersi wiąże się z wykonaniem biopsji węzła wartowniczego, czyli SLNB. Metoda ta, która identyfikuje węzły chłonne o najwyższym potencjale do tworzenia przerzutów, umożliwia lekarzom określenie stopnia zaawansowania raka i podjęcie świadomej decyzji w zakresie opieki pooperacyjnej.

Standardowy zabieg SLNB wykorzystuje technikę znakowania radioizotopowego. My proponujemy inne, skuteczne rozwiązanie kliniczne, które wykorzystuje bezpieczne pole magnetyczne wspierające proces diagnostyczny. Pozwala ono wyeliminować obawy związane z bezpieczeństwem, organizacją pracy i ekspozycją na promieniowanie jonizujące. Nasz system składa się z sondy Sentimag i znacznika magnetycznego Sienna+. Znacznik wstrzykiwany jest do tkanki śródmiąższowej, dając sygnał możliwy do identyfikacji. Dzięki niemu, korzystając z sondy Sentimag, chirurg może zlokalizować węzły wartownicze – konieczne dla określenia stopnia rozsiania nowotworu.

Dzięki naszemu systemowi chirurg może w pełni kontrolować cały proces, poprawiając jakość swojej pracy i zapewniając większy komfort pacjentom, ponieważ zastosowanie znacznika Sienna+ oznacza lokalizowanie węzłów chłonnych bez potrzeby stosowania medycyny jądrowej lub specjalnych licencji. System Sentimag wraz ze znacznikiem Sienna+ jest skuteczną i wartościową alternatywą dla konwencjonalnych metod, sprawdzającą się doskonale w szpitalach i klinikach o najróżniejszych profilach.

 

Nowoczesne podejście

• Zabieg SLNB może być prawidłowo wykonany w każdym miejscu przez dowolnie przeszkolonego lekarza.
• Wyeliminowane zostają problemy z radioaktywnymi materiałami przy ekwiwalentnych wynikach klinicznych.
• Chirurg ma pełną kontrolę nad zabiegiem SLNB.
• Następuje ultraczuła detekcja i intuicyjna lokalizacja węzłów wartowniczych.
• Znacznik Sienna+ odznacza się bezpieczeństwem i długim okresem przydatności do użycia.
• System Sentimag ze znacznikiem Sienna+ są dopuszczone do obrotu na obszarze Wspólnoty Europejskiej jako produkty do lokalizacji SLN.

Przegląd informacji z onkologii

Powrót do przeglądu informacji z onkologii

Kliknij