Sysmex Poland
Menu
  • Magnetyczna lokalizacja SLN
    Magnetyczna lokalizacja SLN

Procedura SLNB z wykorzystaniem detektora magnetycznego

Za pomocą systemu Sentimag/Sienna+ lekarz może oznaczyć ilość znacznika w danym węźle chłonnym i porównać ją z ilością w innych węzłach. Większe obciążenie węzła znacznikiem jest cechą procesu identyfikacji węzła wartowniczego, co upodabnia tę procedurę do identyfikacji metodą radioaktywną. Jednak użycie znacznika Sienna+ eliminuje zagrożenie napromieniowania zarówno lekarza, jak i jego pacjenta.

Lekarze korzystający z systemów bazujących na promieniowaniu gamma nie mają żadnych problemów z wdrożeniem systemu Sentimag, ponieważ obsługa sondy w tym systemie jest bardzo podobna. Dzięki temu nie są potrzebne prawie żadne dodatkowe szkolenia. Zastosowanie systemu nie wiąże się z żadnymi szczególnymi wymogami zabiegowymi, np. zaciemnieniem pomieszczenia, jak w przypadku systemów detekcji znaczników fluorescencyjnych.

Dzięki elastycznej organizacji pracy, która nie wymaga planowania międzyoddziałowego i minimalizuje przygotowania przedoperacyjne, oddziały chirurgiczne mogą przeprowadzić więcej zabiegów SLNB dziennie, przyspieszając proces leczenia pacjenta i promując chirurgię ambulatoryjną.

Technique / BenefitSentimag®Gamma systemFluorescent system
Quantifiable SLNsYesYes

No

Avoids radiationYesNoYes
Surgeon-controlledYesNoYes
Established practiceYesYesNo

Przegląd informacji z onkologii

Powrót do przeglądu informacji z onkologii

Kliknij