Sysmex Poland
Menu

Wyniki badań klinicznych

System Sentimag i znacznik Sienna+ zostały opracowane w warunkach klinicznych z bezpośrednim wkładem opinii i informacji zwrotnych od lekarzy na etapie projektowania systemu i jego prototypu.  Od wejścia na rynek z końcem 2012 roku system był wykorzystywany w procesie leczenia ponad 6 tysięcy pacjentów, co daje sporą bazę wyników badań klinicznych potwierdzających bezpieczeństwo i skuteczność systemu w rozpoznawaniu i leczeniu raka piersi. Badania kliniczne i testy z udziałem ponad tysiąca pacjentów z 12 krajów europejskich wykazały równoważną skuteczność kliniczną w porównaniu ze standardowymi metodami SLNB – Technet (99mTc) w opcji samodzielnej lub w kombinacji (99mTc z barwnikiem niebieskim) [1-6].

 

Summarised results
Technique / Parameter*Sentimag®

Standard technique

Detection rate

     97%               97%
Concordance                       98%
Malignancy detection rate      95%               93%

Malignancy concordance

                       98%
Mean number of nodes       1.9                1.8

*All parameters calculated on a per-patient basis

 

Piśmiennictwo:

[1] Douek et al. (2014): Sentinel node biopsy using a magnetic tracer vs. standard technique: The SentiMAG Multicentre Trial. Ann Surg Oncol; Vol 21(4): 1237 – 45.

[2] Thill et al. (2014): The Central-European SentiMag study: Sentinel lymph node biopsy with superparamagnetic iron oxide (SPIO) vs. radioisotope. Breast; Vol 23(2): 175-9.

[3] Rubio et al. (2015): The superparamagnetic iron oxide is equivalent to the Tc99 radiotracer method for identifying the sentinel lymph node in breast cancer. Eur J Surg Oncol; Vol 41(1):46-51.

[4] Piñero-Madrona et al. (2015): Superparamagnetic iron oxide as a tracer for sentinel node biopsy in breast cancer: a comparative non-inferiority study.  Eur J Surg Oncol; in press.

[5] Houpeau et al. (2014): Résultats de l’étude SENTIMAG évaluant un traceur magnétique pour l’identification du ganglion sentinelle (GS) dans le cancer du sein. Talk presented at SFSPM 2014.

[6] Ghilli et al. (2014): Italian multicentre study regarding sentinel node biopsy with superparamagnetic iron oxide versus radioisotope. Poster P153 presented at EBCC-9 2014.

Przegląd informacji z onkologii

Powrót do przeglądu informacji z onkologii

Kliknij