Sysmex Poland
Sysmex Europe
Other Sites
Menu
  • Jeden krok – Jedna decyzja
    Jeden krok – Jedna decyzja

OSNA – molekularna detekcja przerzutów w węzłach chłonnych

Status zajęcia węzłów chłonnych jest jednym z najważniejszych czynników prognostycznych w wielu rodzajach nowotworów złośliwych oraz kluczowym kryterium podczas podejmowania decyzji chirurgicznych i terapeutycznych. Z tego powodu, przy wykrywaniu przerzutów, wielką wagę przywiązuje się do niezawodnej i dokładnej analizy tkanek węzłów chłonnych.
OSNA – One Step Nucleic Acid Amplification – jednoetapowy test amplifikacji kwasu nukleinowego – jest w dużym stopniu zautomatyzowanym testem molekularnym. Procedura reakcji opiera się na swoistej technologii izotermicznej do amplifikacji kwasu nukleinowego (RT-LAMP) i umożliwia wykrycie ekspresji mRNA cytokeratyny 19 (CK19). CK19 jest markerem komórek nabłonkowych, który nie występuje w prawidłowych tkankach węzłów chłonnych. Stopień ekspresji mRNA CK19 jest powiązany z wielkością ognisk przerzutowych. Zalety stosowania OSNA to:

  • szybka dostępność wyników
  • zautomatyzowana i standardowa procedura testowa
  • wysokie poziomy czułości i swoistości
  • możliwość badania całego węzła chłonnego
  • łatwe wykonanie testu, nawet w przypadku braku doświadczenia w zakresie biologii molekularnej.

 

OSNA® posiada certyfikat CE i spełnia wymagania Dyrektywy 98/79/WE dotyczącej wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i tym samym jest zatwierdzony do stosowania w diagnostyce.

Rak piersi

Rak jelita grubego

Przegląd informacji z onkologii

Powrót do przeglądu informacji z onkologii

Kliknij