Sysmex Poland
Menu
  • Jeden krok – Jedna decyzja
    Jeden krok – Jedna decyzja

OSNA – NOWA GENERACJA ANALIZY WĘZŁÓW WARTOWNICZYCH W RAKU PIERSI

Biopsja węzłów wartowniczych (SLNB) stała się złotym standardem w przypadku pacjentek z pierwotnym rakiem sutka bez zajęcia węzła chłonnego potwierdzonego klinicznie. W celu wykorzystania zalet tej procedury węzły wartownicze są często analizowane w czasie operacji. Badania wykonuje się przy użyciu zamrożonego skrawka lub cytologii odciskowej z następującym potem barwieniem HE (hematoksyliną i eozyną). Te metody histopatologiczne mają jednak ograniczoną czułość, ponieważ podczas operacji możliwe jest badanie tylko małego skrawka tkanki węzła chłonnego. System OSNA umożliwia natomiast analizę śródoperacyjną całego węzła chłonnego, dzięki czemu ocena rozległości przerzutów jest dokładniejsza. Następnie można już podejmować ostateczną decyzję dotyczącą koniecznych działań terapeutycznych, a to wszystko dzieje się podczas operacji!

•    możliwość badania całego węzła chłonnego
•    decyzja w czasie operacji, niezwłocznie i niezawodnie
•    wyraźne wskazanie statusu zajęcia pachowych węzłów chłonnych
•    możliwość uniknięcia kolejnej operacji
•    możliwość niezwłocznej rekonstrukcji
•    natychmiastowe rozpoczęcie kolejnych działań terapeutycznych
•    krótszy czas oczekiwania i mniejszy stres dla pacjentów

Przegląd informacji z onkologii

Powrót do przeglądu informacji z onkologii

Kliknij