Sysmex Poland
Menu
  • Jeden krok – Jedna decyzja
    Jeden krok – Jedna decyzja

OSNA – Udoskonalona klasyfikacja stadium zaawansowania raka jelita grubego dzięki zoptymalizowanej analizie węzłów chłonnych

Status zajęcia węzłów chłonnych jest najważniejszym czynnikiem prognostycznym i parametrem klasyfikacji stadium zaawansowania podczas leczenia raka jelita grubego. Według wytycznych terapeutycznych chemioterapia uzupełniająca nie jest wskazana w przypadku pacjentów, których węzły chłonne nie są zajęte przerzutami. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi zalecana jest ocena histopatologiczna co najmniej 12 węzłów chłonnych w celu zbadania przerzutów.
Podczas badania pooperacyjnego węzłów chłonnych ogólnym standardem jest badanie pod mikroskopem tylko jednego poziomu preparacji po barwieniu HE. Bardziej szczegółowe badanie wszystkich rozciętych węzłów chłonnych poprzez histologiczne przetwarzanie szeregu poziomów preparacji lub poprzez barwienie immunohistochemiczne (IHC) (ultra-staging) kosztuje wiele czasu i pieniędzy, i dlatego nie stanowi rutynowego postępowania.

Jednak u maksymalnie 30% wszystkich pacjentów zaklasyfikowanych jako stadium II występuje miejscowa wznowa lub odległe przerzuty w ciągu 5 lat od operacji, co prowadzi do znacznie gorszych wskaźników przeżycia. Może to wskazywać, że u istotnej liczby pacjentów niezauważane są przerzuty w węzłach chłonnych, ponieważ analizuje się tylko jeden poziom preparacji. Pacjenci ci są klasyfikowani z niższym statusem zajęcia węzłów chłonnych (wyniki fałszywie negatywne do 24%), co ma wpływ na decyzje dotyczące dalszych opcji terapeutycznych.

OSNA® umożliwia badanie całego węzła chłonnego, a wyniki są porównywalne z wynikami ultra-stagingu. Badania wykazały, że po analizie węzłów chłonnych pacjentów pN0 za pomocą OSNA około 26% zaklasyfikowano do wyższego stadium w porównaniu ze standardową metodą badania histologicznego. Leczenie tych pacjentów mogło być dzięki temu odpowiednio dopasowane.

Zalety używania OSNA w raku jelita grubego to:

•    większa czułość niż metody standardowe,
•    udoskonalona klasyfikacja stadium zaawansowania,
•    zautomatyzowana i standardowa procedura,
•    szybsza dostępność wyników, nawet w czasie operacji w razie takiej potrzeby,
•    mniejsze obciążenie pracą laboratorium patologicznego.

Przegląd informacji z onkologii

Powrót do przeglądu informacji z onkologii

Kliknij