Badanie przebiegu pracy

W celu przyspieszenia czasów przetwarzania (ang. turnaround times, TAT) musimy starać się wyeliminować etapy wykonywane ręcznie, ograniczyć okazje sprzyjające powstawaniu błędów ludzkich i technicznych oraz poprawić jakość, dostarczając doskonałego wsparcia naukowego.

Wolny czas przetwarzania (TAT), prowadzący do mniej wydajnych procesów laboratoryjnych - od wprowadzenia próbki po generowanie raportu dla pacjenta - wpływa bezpośrednio na cały proces leczenia pacjenta i ma bezpośredni związek z kosztami oraz percepcją leczenia i opinią o nim.

Skuteczna automatyzacja
laboratorium

Lab economics

Optymalizacja pracy laboratorium

Enjoy our Media Centre
All
  • All
  • Dokumenty
  • Podcast
  • Obrazy
  • Videos
See the Podcast
Watch the podcast