Sysmex Poland
Menu

Ważne

Niniejsza strona internetowa została stworzona wyłącznie w celach informacyjnych. Mimo starań, jej zawartość może nie być zawsze aktualna. Sysmex Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte na tej stronie. Informacje te nie mogą być rozumiane jako oferta handlowa w świetle prawa.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Uwaga

Niniejsza strona zawiera treści przeznaczone dla profesjonalistów związanych z medycyną (diagności laboratoryjni, lekarze, farmaceuci) lub osób prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Oświadczam, że jestem specjalistą w w/w obszarach i chcę zapoznać się z treścią zamieszczoną na tej stronie.

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla „Profesjonalistów”. Nie masz uprawnień do przeglądania tej strony.