Sysmex Poland
Menu

Diagnostyka molekularna

Oxford Gene Technology (OGT) należąca do Sysmex Corp., jest producentem wielu zaawansowanych rozwiązań z obszaru genetyki molekularnej. Produkty OGT pozwalają naukowcom I klinicystom wykrywać wiele nieprawidłowości genetycznych. Rozwiązania obejmują między innymi:

Cytocell

Sondy FISH umożliwiające szybką i dokładną detekcję określonej sekwencji DNA (diagnostyka schorzeń hematologicznych, hematoonkologia, patomorfologia, diagnostyka prenatalna, sondy malujące, sondy satelitarne, subtelomerowe, mikrodelecyjne)

CytoSure

Mikromacierze DNA - szeroka gama produktów do badań cytogenetycznych, umożliwiających wysokowydajną analizę całego ludzkiego genomu i identyfikujących zmienność genetyczną leżącą u podstaw setek zaburzeń genetycznych

SureSeq

Sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) – innowacyjna metoda odczytywania sekwencji genetycznej, liczne biblioteki obejmujące panele nowotworowe raka piersi, jelita grubego, prostaty, czerniaka, hipercholesterolemii rodzinnej i panele zindywidualizowane.


Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Uwaga

Niniejsza strona zawiera treści przeznaczone dla profesjonalistów związanych z medycyną (diagności laboratoryjni, lekarze, farmaceuci) lub osób prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Oświadczam, że jestem specjalistą w w/w obszarach i chcę zapoznać się z treścią zamieszczoną na tej stronie.

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla „Profesjonalistów”. Nie masz uprawnień do przeglądania tej strony.