Sysmex Poland
Menu

TECHNOLOGIE POMIAROWE

Urządzenia diagnostyczne Sysmex są znane na całym świecie ze swojej niezawodności, dokładności i jakości. Od momentu założenia firmy kieruje nami chęć wprowadzania innowacji oraz chęć ulepszenia możliwości analitycznych tak, aby lekarze mogli bardziej efektywnie pomagać pacjentom. Obecną pozycję globalnego lidera w dziedzinie hematologii w dużej mierze zawdzięczamy skupieniu się na wiedzy i technologii, wspieranego przez usługi i kompleksowe rozwiązania.

W nowoczesnych automatycznych analizatorach komórek stosowane są różne technologie pomiarowe. Analizowane próbki są aspirowane przez analizator i rozdzielane na kilka małych porcji. W niezależnych kanałach pomiarowych, wykorzystanie różnych technologii pomiarowych i działanie specyficznych odczynników umożliwia pomiar właściwości swoistych dla różnych komórek.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Uwaga

Niniejsza strona zawiera treści przeznaczone dla profesjonalistów związanych z medycyną (diagności laboratoryjni, lekarze, farmaceuci) lub osób prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Oświadczam, że jestem specjalistą w w/w obszarach i chcę zapoznać się z treścią zamieszczoną na tej stronie.

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla „Profesjonalistów”. Nie masz uprawnień do przeglądania tej strony.