Sysmex Poland
Menu

Pewność w kontroli jakości

Konieczność zapewnienia wiarygodnych wyników badań laboratoryjnych jest oczywista. Ze względu na wymagania prawne i akredytację ISO 15189, laboratoria potrzebują coraz więcej narzędzi do zarządzania jakością ich pomiarów. „Eksternalizacja” kontroli, czyli analiza porównawcza – odniesienie wyników własnych pomiarów QC do wyników kontroli innych użytkowników jest cennym sprzymierzeńcem w ocenie poprawności działania analizatora i skutecznym narzędziem do oceny jakości, szczególnie w połączeniu z IQC (wewnętrzną kontrolą jakości), kontrolą XbarM oraz dodatkowymi parametrami pracy analizatora dostępnymi w platformie cyfrowej Caresphere™ LM.

Caresphere™ XQC

Caresphere™ XQC – następca SNCS Online QC – jest  internetową aplikacją należącą do portfolio platformy cyfrowej Caresphere™ oraz elementem Kompleksowej Kontroli Jakości Sysmex. Jest narzędziem do porównań międzylaboratoryjnych dostępnym tylko dla klientów Sysmex. Oferuje możliwość porównania wyników wewnętrznej kontroli jakości (IQC) analizatorów Sysmex w stosunku do tak zwanych „grup porównawczych” – grup z tą samą serią analizatorów Sysmex przy użyciu tej samej partii materiału QC i tej samej metody pomiaru.

Analizatory podłączone do Caresphere™ XQC automatycznie wysyłają dane IQC, za pośrednictwem bezpiecznego połączenia, do głównego serwera Caresphere™ XQC w naszej głównej siedzibie. Dane są gromadzone i przetwarzane w czasie zbliżonym do rzeczywistego, a ocena statystyczna odbywa się na koniec każdego dnia. Dane z poszczególnych analizatorów są porównywane z globalnymi danymi grupy porównawczej. Raporty są generowane miesięcznie lub po zakończeniu danej serii materiału kontrolnego. Zawierają one wskaźniki poprawności oraz precyzji dla pomiarów kontrolnych analizatora w odniesieniu do grupy porównawczej, a także porównanie do poprzednich serii materiału kontrolnego.

Zaloguj się do Caresphere XQC
Najważniejsze zalety

Najważniejsze zalety

  • Integralna część pakietu Sysmex Digital Services dla wszystkich korzystających z materiałów Sysmex QC i określonych modeli analizatorów Sysmex
  • Wyniki w czasie zbliżonym do rzeczywistego dostępne w ciągu kilku minut
  • Porównanie wyników z grupą globalną lub z ustalona grupą odniesienia
  • Pewność, że wymagania prawne i oczekiwania dotyczące akredytacji są spełnione
  • Raportowanie zgodne z normą ISO/IEC 17043
Siła w liczbach

Siła w liczbach

Około 13000 analizatorów na całym świecie wysyła dane do serwera Caresphere™ XQC. Wynikiem tego są grupy porównawcze zawierające nawet do 1500 analizatorów, dzięki czemu wyniki oceny statystycznej są bardzo wiarygodne.

Caresphere™ XQC i zgodność z przepisami

Caresphere™ XQC i zgodność z przepisami

Norma ISO/IEC 17043 określa wymagania dla organizatorów programów badań biegłości. Caresphere™ XQC jest certyfikowane zgodnie z normami ISO/IEC 17043 przez japońską jednostkę akredytującą (JAB).

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Uwaga

Niniejsza strona zawiera treści przeznaczone dla profesjonalistów związanych z medycyną (diagności laboratoryjni, lekarze, farmaceuci) lub osób prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Oświadczam, że jestem specjalistą w w/w obszarach i chcę zapoznać się z treścią zamieszczoną na tej stronie.

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla „Profesjonalistów”. Nie masz uprawnień do przeglądania tej strony.