Sysmex Poland
Menu

Kontakt z nami

Sysmex Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa

  • zamówienia: 022 572 84 10
  • inne: 022 572 84 90
  • faks: 022 572 84 10

Przydatne adresy email:

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Uwaga

Niniejsza strona zawiera treści przeznaczone dla profesjonalistów związanych z medycyną (diagności laboratoryjni, lekarze, farmaceuci) lub osób prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Oświadczam, że jestem specjalistą w w/w obszarach i chcę zapoznać się z treścią zamieszczoną na tej stronie.

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla „Profesjonalistów”. Nie masz uprawnień do przeglądania tej strony.