Sysmex Poland
Menu

Marka i logo

Według słownika American Marketing Association (Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu), marka to „nazwa, termin, wzornictwo, symbol lub dowolna inna cecha, która identyfikuje towary lub usługi danego sprzedawcy i odróżnia je od towarów i usług innego sprzedawcy”.

Dla nas, w rozważaniu pojęcia marki, ważne są podstawowe procesy i to, co stanowi istotę firmy. Jaka jest firma faktycznie? Czy twarz pokazywana na zewnątrz, rynkowi, faktycznie odzwierciedla sytuację, jaka panuje wewnątrz firmy?  Jeśli tak, wtedy można faktycznie mieć pewność, z kim ma się do czynienia.

Zwiększamy nasze starania, aby świat zewnętrzny poznał nas takimi, jakimi faktycznie jesteśmy. Dlaczego? Bo jesteśmy z tego dumni i wierzymy, że mamy wiele do zaoferowania. Dzięki filozofii naszej firmy i sposobowi pracy odnieśliśmy sukces oraz staliśmy się znakomitym miejscem pracy - Great Place to Work®.

Logo

Nasze logo reprezentuje Sysmex Way - nasze dziedzictwo i nasze korzenie. Swym kształtem odzwierciedla oceany i góry oraz ewolucję życia wokół Kobe, miasta w Japonii, w którym założono Sysmex. Symbol nieskończoności wskazuje na nieograniczone możliwości, natomiast kolory niebieski i zielony symbolizują nasze zobowiązanie do troszczenia się o życie i zdrowie. Bijące z logo dynamiczność i pewność siebie reprezentują nasze wartości, umiejętności i nasz charakter.

Charakter

Gdyby nasza firma mogła być osobą, to spotkanie z nią na ulicy byłoby przyjemnym wydarzeniem. W Sysmex Europe mamy siedem, opisujących nas pojęć i z dumą uważamy, że we wszystkim co robimy i co mówimy, odzwierciedlamy ich treść. Jesteśmy:

  • zainspirowani
  • autentyczni
  • aktywni
  • pełni wiary w siebie
  • inteligentni
  • serdeczni
  • wyjątkowi
     

Uważamy, że cechy te dobrze reprezentują nas jako firmę, czy też, jeśli inaczej to ująć, naszą osobowość. Ukazują one nasze zainteresowania i wskazują nasz kierunek działania. Mamy nadzieję, iż jeśli pozostaniemy wierni sobie, będą one odzwierciedlać to, jak postępujemy i jak jesteśmy postrzegani.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Uwaga

Niniejsza strona zawiera treści przeznaczone dla profesjonalistów związanych z medycyną (diagności laboratoryjni, lekarze, farmaceuci) lub osób prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Oświadczam, że jestem specjalistą w w/w obszarach i chcę zapoznać się z treścią zamieszczoną na tej stronie.

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla „Profesjonalistów”. Nie masz uprawnień do przeglądania tej strony.