Sysmex Poland
Menu

Diagnostyka

Pierwsze zadanie diagnostyki medycznej, polegało na próbie wykrycia odchylenia od tego, co jest znane jako "normalne" w określonej populacji. To może być opis w odniesieniu do diagnostyki In Vitro, fizjologii (jak działa ciało), patologii (co może się być nieprawidłowego w anatomii i fizjologii) i ludzkiej homeostazy (mechanizmy które utrzymują ciało w równowadze).

Historycznie Sysmex specjalizuje się w diagnostyce in vitro (IVD), wykorzystując badania przeprowadzane na urządzeniach IVD - testów w probówce lub bardziej ogólnie, w kontrolowanym środowisku na zewnątrz, z dala od żywego organizmu. Obecnie poszerzamy nasze obszary wiedzy na inne nowe i ekscytujące obszary. 

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Uwaga

Niniejsza strona zawiera treści przeznaczone dla profesjonalistów związanych z medycyną (diagności laboratoryjni, lekarze, farmaceuci) lub osób prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Oświadczam, że jestem specjalistą w w/w obszarach i chcę zapoznać się z treścią zamieszczoną na tej stronie.

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla „Profesjonalistów”. Nie masz uprawnień do przeglądania tej strony.