Sysmex Poland
Menu

ROZWIĄZANIA DO WIARYGODNEJ ANALIZY

Sysmex symbolizuje jakość w laboratoriach i szpitalach na całym świecie. Nasza fabryka w Neumünster produkuje odczynniki wymagane do działania naszych urządzeń diagnostycznych. Odczynniki to roztwory wodne do rozcieńczania i/lub przetwarzania próbek krwi. Produkowane w Neumünster odczynniki Sysmex tworzone są specjalnie z myślą o stosowaniu w analizatorach Sysmex.

Odczynniki Sysmex produkowane są na bazie oczyszczonej świeżej wody, soli stołowej i innych dodatków, zgodnie z bardzo specjalistycznymi recepturami. Nasz zakład produkcyjny w Neumünster, zatrudniający około 50 osób, również napełnia, pakuje i wysyła odczynniki do laboratoriów na całe terytorium Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (region EMEA). Każdego dnia roboczego około 180 000 l odczynników opuszcza zakład produkcyjny w samochodach ciężarowych, co jest ilością wystarczającą do analizy próbek krwi od około 3 milionów pacjentów.

Sysmex System

Jednym z warunków niezbędnych do uzyskania wiarygodnych i prawidłowych wyników jest to, aby nasi klienci korzystali nie tylko z aparatów Sysmex, ale także z naszych odczynników, kontroli i kalibratorów, co nazywamy systemem Sysmex. Chociaż niektóre odczynniki produkowane przez firmy inne niż Sysmex są reklamowane jako kompatybilne z naszymi analizatorami, nie są one naszymi zatwierdzonymi produktami. Użytkownicy korzystający z produktów innych firm aktywnie zmieniają „zamierzone zastosowanie” naszego systemu Sysmex i w takim przypadku nie możemy przejmować odpowiedzialności za działanie naszych produktów.

PRODUKCJA PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA

Filozofia naszej firmy, czyli The Sysmex Way, stanowi integralną część naszej pracy i znajduje swoje odzwierciedlenie we wszystkim, co robimy. Spójność działań oznacza dla nas, że podczas produkcji i we wszystkich interakcjach z otoczeniem poważnie traktujemy środowisko. W praktyce oznacza to zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych oraz zmniejszenie ilości zanieczyszczeń i odpadów. Od 1993 roku, gdy rozpoczęto produkcję odczynników w zakładzie w Neumünster, osiągnięto znaczny postęp w zakresie przyjazności dla środowiska. Poprzez stosowanie odczynników Sysmex wraz ze sprzętem Sysmex użytkownicy wspierają nasze wysiłki w zakresie ochrony środowiska, aby produkować odczynniki odpowiedzialnie.

Oszczędzanie wody
Do produkcji odczynników hematologicznych potrzebna jest woda o wysokim stopniu czystości, gwarantuje to bowiem długi okres ich przydatności do użycia oraz prawidłowe działanie analizatorów dzięki niskiemu tłu i dużej stabilności każdej serii. W każdym procesie oczyszczania powstają jednak „odrzuty” wody. Konwencjonalne systemy mają wydajność na poziomie 65%, czyli na każde 100 litrów wody oczyszczonej przypada 35 litrów odpadów. Nasz nowoczesny system odwróconej osmozy produkuje czystą wodę z odrzutów, więc nasza wydajność wynosi 82%. Zużycie wody spadło również w stosunku do ilości wytwarzanych odczynników dzięki sterylizacji sprzętu parą na miejscu, co zmniejsza ilość wody potrzebnej do dezynfekcji sprzętu produkcyjnego.

Recykling
W 2016 roku 91,5% naszych odpadów tekturowych, plastikowych i metalowych było poddane recyklingowi w wyniku ciągłego doskonalenia naszego systemu segregacji odpadów. Ponadto nasze opakowania tekturowe składają się obecnie w około 50% z materiałów pochodzących z recyklingu, podczas gdy około dwie trzecie niezużytych kartonów pochodzi ze źródeł certyfikowanych przez FSC. 

Oszczędzanie energii
Największy postęp w oszczędzaniu energii osiągnięto dzięki naszym dachowym panelom słonecznym. Około 15% energii elektrycznej w naszym zakładzie produkcyjnym pochodzi obecnie z energii słonecznej, a cała energia elektryczna, którą kupujemy od dostawców zewnętrznych, jest wytwarzana przez energię hydroelektryczną. Nasz flagowy system chłodzenia solarnego pomaga ogrzać zakład zimą i chłodzić go latem w niezwykle energooszczędny sposób: moc grzewcza lub chłodnicza jest około sześciokrotnie wyższa niż pobór energii elektrycznej. Kolejną energooszczędną cechą naszego zakładu jest system odzysku ciepła, który pozwala nam wykorzystywać ciepłe powietrze wewnątrz do podgrzewania zimnego powietrza napływającego z zewnątrz, zanim zużyte powietrze zostanie uwolnione do atmosfery. Zmniejsza to nasze roczne koszty ogrzewania o około 20%. Nasze średnie zużycie energii spadło również dzięki efektywniejszemu wykorzystaniu urządzeń produkcyjnych i zastąpieniu autoklawu sterylizacją parową na miejscu w celu zmniejszenia zapotrzebowania na parę podczas dezynfekcji materiałów.

Produkcja odczynników w Neumünster

Produkcja

W połączeniu z rygorystycznym systemem zarządzania jakością, to właśnie bardzo precyzyjne ważenie, staranne napełnianie i prawidłowe mieszanie surowców gwarantuje, że produkujemy odczynniki o doskonałej jakości. Ponadto program czyszczenia na miejscu zapewnia utrzymanie naszych urządzeń produkcyjnych w znakomitym stanie.

Pakowalnia

Do pakowania i etykietowania odczynników stosowany jest w pełni automatyczny system, co stanowi gwarancję punktualnego harmonogramu dostaw.

Pomieszczenie ze zbiornikami

Różne składniki na nasze odczynniki są przechowywane w 15 zbiornikach ze stali nierdzewnej, z których surowce są precyzyjnie ważone, doprowadzane bezpośrednio do systemu i automatycznie mieszane.

Certyfikowana jakość

Systemy kompleksowego zarządzania jakością, ochroną środowiska i energią stanowią istotę filozofii produkcyjnej w firmie Sysmex Neumünster. Dlatego wzięliśmy sobie za zadanie odpowiedzialną produkcję odczynników. Nasz zakład produkcyjny posiada następujące certyfikacje:

  • ISO 13485, norma zarządzania jakością dla produkcji wyrobów medycznych
  • ISO 14001, norma dla produkcji przyjaznej dla środowiska naturalnego
  • ISO 50001, norma dla efektywnego zarządzania energią


Ponadto od 2011 roku posiadamy zgodę FDA, a od 2012 roku akredytację japońskiego Ministerstwa Zdrowia.

DZIESIĘĆ POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO STOSOWAĆ ODCZYNNIKI SYSMEX

1. Odczynniki Sysmex poddawane są podczas produkcji surowym procedurom kontroli jakości:

  • Stały nadzór nad tym, aby składniki do produkcji odczynników były tej samej wysokiej jakości
  • Regularne, stałe cykle czyszczenia
  • Rygorystyczne kontrole wejściowe, międzyprocesowe i wyjściowe oraz kontrole jakości na partię.

2. W celu zminimalizowania wpływu naszego procesu produkcyjnego na środowisko czynimy znaczne inwestycje w nasz zakład produkujący odczynniki, który posiada certyfikaty ISO 14001 i ISO 50001.

3. Odczynniki Sysmex są tworzone specjalnie z myślą o stosowaniu z analizatorami Sysmex. Nasze odczynniki, urządzenia, kontrole i kalibratory są przeznaczone do stosowania jako „system zamknięty”. Każdą dokonaną przez użytkownika zmianę w tym systemie zamkniętym uważamy za „wykorzystanie niezgodne ze specyfikacją”.

4. Technologia analizatorów IVD firmy Sysmex jest starannie dopasowana do odpowiednich odczynników. W rezultacie odczynniki Sysmex zapewniają optymalną wydajność oraz najlepszą możliwą dokładność systemu.

5. W firmie Sysmex nieustannie prowadzimy badania nad najlepszymi możliwymi odczynnikami, ponieważ istnieje duża współzależność między badaniami a znajdowaniem optymalnych odczynników dla wszelkich nowych parametrów. Odczynniki Sysmex spełniają zatem wymogi najlepszej praktyki w zakresie wszelkich parametrów badawczych, które później stają się parametrami diagnostycznymi zgodnie z procedurami wymaganymi przez Aneks VIII Dyrektywy 98/79/WE w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnostyki in vitro.

6. Użytkownik może oczekiwać maksymalnej stabilności próbek, ponieważ nasze odczynniki są tak stworzone, aby w jak najmniejszym stopniu oddziaływały na kształt komórek w celu zwiększenia precyzji zliczania próbek.

7. Kalibracja urządzeń przy użyciu odpowiednich materiałów kalibracyjnych Sysmex gwarantuje, że wyniki badań są i pozostaną wiarygodne, powtarzalne i możliwe do prześledzenia, co jest szczególnie korzystne dla akredytowanych laboratoriów.

8. Nasz silny odczynnik czyszczący Cellclean pomaga zmaksymalizować żywotność analizatorów.

9. Stosowanie naszych odczynników przekłada się na to, że wymagana jest jedynie minimalna konserwacja sprzętu, ponieważ technologia i odczynniki są wspólnie opracowywane. Inne odczynniki mogą negatywnie wpływać na technologię Sysmex, co następnie prowadzi do konieczności ponownego przeprowadzania testów.

10. Ponad 25 lat doświadczenia w produkcji odczynników zapewnia minimalną zmienność pomiędzy partiami, dzięki czemu nie ma potrzeby ponownego dostosowywania analizatora do nowych partii odczynników.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Uwaga

Niniejsza strona zawiera treści przeznaczone dla profesjonalistów związanych z medycyną (diagności laboratoryjni, lekarze, farmaceuci) lub osób prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Oświadczam, że jestem specjalistą w w/w obszarach i chcę zapoznać się z treścią zamieszczoną na tej stronie.

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla „Profesjonalistów”. Nie masz uprawnień do przeglądania tej strony.