Sysmex Poland
Menu

Rozwiązania biomedyczne

Cechą wspólną wszystkich proponowanych rozwiązań z grupy produktów biomedycznych jest ich nowatorski charakter, który wytycza nowe standardy w swoich dziedzinach, niejednokrotnie kształtując opiekę zdrowotną w dosłownym słowa znaczeniu.

Rozwiązania biomedyczne obejmują produkty dedykowane zarówno placówkom naukowo - badawczym jak i pracowniom zajmującym się rutynową diagnostyką: cytometry przepływowe, produkty z zakresu biologii molekularnej – OSNA, mikromacierze tkankowe, skanery histologiczne. Produkty z grupy rozwiązań biomedycznych dotyczą również obszaru chirurgii onkologicznej  - nieizotopowy system do wykrywania węzłów chłonnych wartowniczych – Sentimag, jak i  zaawansowanych rozwiązań z obszaru genetyki molekularnej.

Rozwiązania biomedyczne obejmują produkty dedykowane zarówno placówkom naukowo - badawczym jak i pracowniom zajmującym się rutynową diagnostyką:
cytometry przepływowe, skanery histologiczne, mikromacierze tkankowe, molekularna ocena przerzutów w węzłach – OSNA oraz produkty z zakresu diagnostyki genetycznej – FISH, Mikromacierze, NGS. Do grupy rozwiązań biomedycznych należą także produkty z obszaru chirurgii onkologicznej – nieizotopowy system do wykrywania węzłów chłonnych wartowniczych – Sentimag wraz ze znacznikiem Magtrace i Magseed.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Uwaga

Niniejsza strona zawiera treści przeznaczone dla profesjonalistów związanych z medycyną (diagności laboratoryjni, lekarze, farmaceuci) lub osób prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Oświadczam, że jestem specjalistą w w/w obszarach i chcę zapoznać się z treścią zamieszczoną na tej stronie.

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla „Profesjonalistów”. Nie masz uprawnień do przeglądania tej strony.