Sysmex Poland
Menu

Głos eksperta

Niezależnie od tego, czy chcą Państwo dowiedzieć się więcej o doświadczeniach innych użytkowników rozwiązań Sysmex, czy też poznać aktualne trendy w branży, to zachęcamy do zapoznania się z opiniami ekspertów z regionu EMEA.

The following interviews represent users' experiences with Sysmex solutions and may describe uses that are not validated by Sysmex. Details on the Intended Use can be found in the Sysmex Instructions For Use. The reproduction of the interview is not intended to convey any views of Sysmex. The information provided is intended only for health care professionals.

Hematologia
Nowoczesna opieka medyczna
Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Uwaga

Niniejsza strona zawiera treści przeznaczone dla profesjonalistów związanych z medycyną (diagności laboratoryjni, lekarze, farmaceuci) lub osób prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Oświadczam, że jestem specjalistą w w/w obszarach i chcę zapoznać się z treścią zamieszczoną na tej stronie.

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla „Profesjonalistów”. Nie masz uprawnień do przeglądania tej strony.