Sysmex Poland
Menu

Laboratoryjny system informacyjny

Firma Sysmex oferuje szeroką gamę koncepcji systemów informacyjnych opartych na oprogramowaniu. Oferta sięga od małych rozwiązań obszarów roboczych aż po najbardziej wyszukane i wyrafinowane laboratoryjne systemy zarządzania informacjami na rzecz zintegrowanych elektronicznych rozwiązań komunikacyjnych w laboratorium.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Uwaga

Niniejsza strona zawiera treści przeznaczone dla profesjonalistów związanych z medycyną (diagności laboratoryjni, lekarze, farmaceuci) lub osób prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Oświadczam, że jestem specjalistą w w/w obszarach i chcę zapoznać się z treścią zamieszczoną na tej stronie.

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla „Profesjonalistów”. Nie masz uprawnień do przeglądania tej strony.