Sysmex Poland
Menu

Nota prawna

Witamy w Sysmex Polska Sp. z o.o.!

Z radością witamy na naszych stronach internetowych i dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą, produktami i witryną internetową. Chcemy mieć pewność, że podczas korzystania z naszych stron internetowych prywatność użytkownika jest chroniona, dlatego prosimy o zwrócenie uwagi na następujące kwestie:

Anonimowe gromadzenie danych

Witrynę internetową Sysmex Polska Sp. z o.o. można odwiedzać bez informowania nas o swojej tożsamości. Możemy jedynie ustalić nazwę dostawcy usług internetowych, stronę internetową, z której użytkownik został przekierowany na naszą witrynę, oraz strony internetowe odwiedzane w naszej witrynie. Informacje te będą wykorzystywane do celów statystycznych. Oznacza to jednak, że sam użytkownik pozostaje anonimowy.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe będą gromadzone tylko w przypadku, gdy użytkownik dobrowolnie je nam przekaże, np. do celów związanych z umową, ankietą lub przy rejestracji usług personalizowanych.
W kontekście dostarczanych przez Sysmex Polska Sp. z o.o. usług personalizowanych będziemy przetwarzać dane użytkownika zależnie od jego zgody na użycie tych danych do celów reklamowych i na potrzeby badań rynkowych. Przetwarzanie będzie mieć miejsce odpowiednio do potrzeb do celów konfiguracji usług elektronicznych. Ponadto, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, będziemy zestawiać informacje uzyskane podczas wizyty na naszych stronach internetowych i generować profil użytkownika, aby móc oferować zindywidualizowane materiały reklamowe, specjalnie dostosowane do potrzeb użytkownika. Informacje te będą przekazywane w formacie zakodowanym, aby zapobiec ich nadużyciu przez osoby trzecie.     

Eksportowanie i przetwarzanie danych w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane głównie w centrach informatycznych znajdujących się na terenie Unii Europejskiej. W przypadku przekazania danych poza obszar Unii Europejskiej zastosujemy odpowiednie zabezpieczenia, zapewniające zgodność z przepisami RODO.

Wykorzystanie i rozpowszechnianie danych osobowych

Bez zgody użytkownika jego dane osobowe, pozyskane w związku z wizytą na stronach internetowych Sysmex Polska Sp. z o.o., będą używane wyłącznie do celów przetwarzania jego zleceń oraz zapytań. Poza tym będziemy wykorzystywać dane użytkownika wyłącznie do celów reklamowych i prowadzenia badań rynkowych lub do projektowania usług elektronicznych tylko w przypadku uprzedniego wyrażenia odpowiedniej zgody przez użytkownika. Ponadto po uzyskaniu zgody będziemy używać tych danych tylko w celu przygotowania osobistych, odpowiednio dostosowanych materiałów reklamowych.

Ponieważ zgoda na wykorzystywanie danych do wyżej wymienionych celów może również obejmować przekazywanie danych firmom należącym do Sysmex Corporation oraz wybranym przez użytkownika partnerom biznesowym Sysmex Polska Sp. z o.o., dane mogą być również przekazywane tym stronom. Dane nie będą przekazywane innym stronom trzecim. Zgodę można oczywiście w każdej chwili odwołać.

Odsyłacze zewnętrzne

W celu optymalizacji informacji na naszych stronach internetowych znajdują się linki, które łączą użytkownika z witrynami osób trzecich. Jeśli nie jest to jasne, zaznaczamy, że jest to łącze zewnętrzne. Sysmex Polska Sp. z o.o. nie ma wpływu na zawartość ani wygląd witryn innych dostawców. W związku z tym gwarancje wynikające z niniejszej deklaracji prywatności w takim przypadku nie obowiązują.

Pliki cookie    
Podczas odwiedzania naszej witryny internetowej na komputerze użytkownika mogą być zapisywane informacje w postaci plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są wysyłane z serwera internetowego do przeglądarki i zapisywane na dysku twardym komputera. Dzięki temu użytkownik może zostać rozpoznany po powrocie na stronę. W ten sposób możemy zapewnić lepszą funkcjonalność witryny lub przeprowadzać analizy internetowe.

Podczas odwiedzania naszej witryny internetowej ustawiane są następujące pliki cookie:

Pliki cookie

Kategoria

Czas przechowywania

Opis

Cookieaccept Wymagana 90 dni Przechowuje stan zgody użytkownika na zapisywanie plików cookie dla bieżącej domeny.
__cfduid Wymagana Sesyjne  Browser-Update.org
Zapytuje o wersję przeglądarki internetowej używanej przez użytkownika, aby wyświetlić komunikat o nieaktualnych przeglądarkach.
_ga    Statystyka 2 lata

Google Tag Manager firmy Google
Rejestruje unikalny identyfikator, który jest wykorzystywany do generowania danych statystycznych na temat sposobu korzystania z witryny przez użytkownika.

_gat Statystyka 1 minuta Google
Używane przez Google Analytics w celu ograniczenia liczby zapytań
_gid    Statystyka 24 godziny Google Tag Manager firmy Google
Rejestruje unikalny identyfikator, który jest wykorzystywany do generowania danych statystycznych na temat sposobu korzystania z witryny przez użytkownika.

 

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje „cookies”, pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiające analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez użytkownika z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA, gdzie są zapisywane.

Jeśli na tej stronie internetowej włączono anonimizację IP, adres IP użytkownika w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach spoza Unii Europejskiej, które są sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zostanie wcześniej skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA, a następnie skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do analizy korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia innych usług na rzecz operatora witryny, związanych z korzystaniem z witryny i Internetu.

Adres IP zidentyfikowany z przeglądarki użytkownika przez Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi gromadzonymi przez Google. Użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również zapobiec rejestrowaniu danych gromadzonych przez pliki cookie w odniesieniu do korzystania z witryny (w tym adresu IP użytkownika), jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć pod adresem https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ oraz https://policies.google.com/privacy?hl=pl-pl. Kod Google Analytics używany na tej stronie został rozszerzony o „anonymizeIp”, aby umożliwić anonimowe gromadzenie adresów IP (maskowanie IP).

Google Fonts

Na naszej stronie internetowej używamy czcionek Google firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Korzystanie z czcionek Google nie wymaga żadnej rejestracji ze strony użytkownika. W przeglądarce użytkownika nie są zapisywane żadne pliki cookie. Pliki (CSS (Cascading Style Sheets), czcionki) są wywoływane za pośrednictwem domen Google fonts.googleapis.com i fonts.gstatic.com. Za pośrednictwem tego zewnętrznego żądania dane, takie jak adres IP i odwiedzana witryna, są przesyłane do serwerów Google. Google Fonts są ważnym elementem utrzymującym wysoką jakość naszej witryny. Wszystkie czcionki Google są automatycznie optymalizowane do użytku na stronach internetowych, co pozwala zaoszczędzić dużą ilość danych. Stanowi to również dużą zaletę dla urządzeń mobilnych. Używamy czcionek Google, aby w atrakcyjny wizualnie sposób zaprezentować cały nasz serwis internetowy. Podstawą prawną do korzystania z Google Fonts jest uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Więcej informacji na temat czcionek Google i innych zagadnień można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq?tid=311141511.

Google Maps

Integrując mapy Google, możemy dostarczać użytkownikom ważnych informacji o naszych lokalizacjach. Możliwość korzystania z Google Maps stanowi część naszego serwisu dla klientów. Aby mapy Google mogły w pełni świadczyć swoje usługi, przedsiębiorstwo musi rejestrować i przechowywać dane o użytkowniku. Obejmuje to między innymi wprowadzone hasła wyszukiwania, adres IP użytkownika oraz współrzędne szerokości i długości geograficznej. W przypadku korzystania z funkcji planowania trasy zapisywany jest również wprowadzony adres początkowy. Dane te są jednak przechowywane w witrynach Google Maps. Możemy o tym jedynie informować, ale nie mamy wpływu na to, jakie dane są przechowywane.

Google Tag Manager

Google Tag Manager to usługa, dzięki której możemy poprzez interfejs zarządzać określonymi znacznikami witryny, a tym samym integrować inne usługi z naszą ofertą online. Tag Manager nie tworzy profili użytkowników ani nie przechowuje plików cookie. Google może jedynie obserwować adres IP użytkownika jako dane niezbędne do uruchomienia Google Tag Manager. Dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka matka: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; strona internetowa: marketingplatform.google.com; polityka prywatności: policies.google.com/privacy.

Biuletyn

Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość subskrypcji biuletynu. Biuletyn wysyłamy wyłącznie do odbiorców, od których otrzymaliśmy zgodę na jego otrzymywanie. W celu subskrypcji naszego biuletynu konieczne jest podanie adresu poczty elektronicznej. W razie potrzeby gromadzimy dodatkowe dane, na przykład w celu dołączenia do naszego biuletynu osobistego nagłówka adresowego. Nasz biuletyn jest wysyłany dopiero po zakończeniu tzw. procedury double opt-in. Jeśli odwiedzający naszą stronę internetową zdecydują się na subskrypcję biuletynu, otrzymają wiadomość e-mail z potwierdzeniem, mającą na celu zapobieganie nadużywaniu fałszywych adresów e-mail i wykluczenie możliwości wysyłania biuletynu poprzez pojedyncze, być może przypadkowe kliknięcie. Subskrypcję biuletynu można oczywiście w każdej chwili odwołać. Na końcu każdego biuletynu znajduje się link umożliwiający rezygnację z subskrypcji (link opt-out). Ponadto jesteśmy zobowiązani do przedstawienia dowodów na to, że nasi subskrybenci rzeczywiście chcieli otrzymywać biuletyn. W tym celu gromadzimy i przechowujemy adres IP oraz czas subskrypcji i rezygnacji z subskrypcji. Nasze biuletyny są opracowywane w taki sposób, abyśmy mogli uzyskać informacje na temat ulepszeń, grup docelowych lub zachowań czytelniczych naszych subskrybentów. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu tak zwanego sygnalizatora WWW lub piksela śledzącego, który reaguje na interakcje z biuletynem, na przykład na to, czy kliknięto łącza, czy w ogóle otwarto biuletyn lub o jakiej porze go czytano. Jeżeli otrzymaliśmy odrębną zgodę na śledzenie w naszym biuletynie (tzw. zezwolenie na śledzenie), możemy wyciągać wnioski na temat zachowania i sposobu korzystania z naszego biuletynu przez subskrybentów. Zezwolenie na śledzenie można odwołać oddzielnie, bez konieczności odwoływania zgody na otrzymywanie biuletynu. Bez uzyskania zgody na śledzenie nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat zachowania poszczególnych subskrybentów.

Wykorzystywany dostawca usług: InxMail GmbH, Wentzingerstr. 17, D-79106 Freiburg, Niemcy; Internet: www.inxmail.de; polityka prywatności: https://www.inxmail.de/datenschutz

Obecność w mediach społecznościowych

Jesteśmy obecni na kilku platformach społecznościowych i mamy stronę firmową. W ten sposób pragniemy przekazać dalsze informacje o naszej firmie i możliwościach interakcji. Gdy użytkownik odwiedza nasz profil na platformie mediów społecznościowych lub wchodzi z nim w interakcję, może dojść do przetwarzania jego danych osobowych. Informacje związane z profilem w mediach społecznościowych stanowią dane osobowe. Dotyczy to również wiadomości i oświadczeń składanych podczas korzystania z profilu. Ponadto podczas odwiedzin profilu w mediach społecznościowych często automatycznie gromadzone są pewne informacje, które mogą również stanowić dane osobowe. Przetwarzamy również informacje, które zostały nam przekazane przez użytkownika za pośrednictwem naszej strony firmowej na odpowiedniej platformie mediów społecznościowych. Taką informacją może być nazwa użytkownika, dane kontaktowe lub wiadomość do nas. Regularnie przetwarzamy te dane osobowe tylko wtedy, gdy wcześniej wyraźnie poprosiliśmy użytkownika o ich przekazanie. Operacje związane z takim przetwarzaniem danych są przeprowadzane przez nas jako stronę wyłącznie odpowiedzialną. Przetwarzamy te dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest kontaktowanie się z osobami zadającymi pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Ponadto możemy przetwarzać dane przekazane w celach ewaluacyjnych i marketingowych. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i służy naszym interesom, aby dalej rozwijać naszą ofertę i informować użytkownika konkretnie o ofertach Sysmex Polska Sp. z o.o.. Dalsze przetwarzanie danych może mieć miejsce, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę wg art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub jeśli służy to wypełnieniu obowiązku prawnego wg art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Facebook

Podczas odwiedzania naszej strony na Facebooku, za pośrednictwem której prezentujemy naszą firmę lub poszczególne produkty, przetwarzane są pewne informacje o użytkowniku. Jedynym kontrolerem przetwarzania danych osobowych jest Meta Platforms Ireland Limited (Irlandia/UE – „Meta”). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Meta można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Meta oferuje możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec określonego przetwarzania danych; informacje i opcje rezygnacji w tym zakresie można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Meta udostępnia nam anonimowe statystyki i spostrzeżenia dotyczące naszej strony na Facebooku, które wykorzystujemy, aby dowiedzieć się, jakie działania użytkownicy podejmują na naszej stronie (tzw. spostrzeżenia dotyczące strony). Te spostrzeżenia dotyczące strony są tworzone na podstawie określonych informacji o użytkownikach, którzy odwiedzili naszą stronę. Dane osobowe są przetwarzane przez Meta i nas jako współadministratorów. Przetwarzanie danych służy naszemu uzasadnionemu interesowi, jakim jest ocena rodzajów działań podejmowanych w naszej witrynie oraz ulepszanie witryny w oparciu o te spostrzeżenia. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nie możemy powiązać informacji uzyskanych za pośrednictwem spostrzeżeń dotyczących strony z poszczególnymi profilami na Facebooku, które wchodzą w interakcję ze znajdującą się tam naszą stroną. Zawarliśmy z firmą Meta umowę o wspólnym administrowaniu danymi, w której określono podział obowiązków w zakresie ochrony danych między nami a firmą Meta. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w celu tworzenia spostrzeżeń dotyczących strony oraz umowy zawartej między nami a firmą Meta można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

W związku z tym przetwarzaniem danych użytkownik ma możliwość dochodzenia swoich praw (patrz „Prawa użytkownika”) wobec Meta. Więcej informacji zawiera polityka prywatności firmy Meta, dostępna pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Należy pamiętać, że zgodnie z polityką prywatności firmy Meta dane użytkowników są również przetwarzane w USA lub innych krajach trzecich. Meta przekazuje dane użytkownika wyłącznie do krajów, dla których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony zgodnie z art. 45 RODO lub na podstawie odpowiednich zabezpieczeń zgodnie z art. 46 RODO.

LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company (Irlandia/UE – „LinkedIn”) jest jedyną stroną odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony LinkedIn. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez LinkedIn można znaleźć pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy.

Gdy użytkownik odwiedza, śledzi lub angażuje się na naszej stronie firmowej LinkedIn, firma LinkedIn przetwarza dane osobowe, aby zapewnić nam anonimowe statystyki i spostrzeżenia. Dzięki temu mamy wgląd w rodzaje działań podejmowanych przez użytkowników na naszej stronie (tzw. spostrzeżenia dotyczące strony). W tym celu LinkedIn przetwarza w szczególności takie dane, które użytkownik przekazał już LinkedIn za pośrednictwem informacji w swoim profilu, np. dane dotyczące funkcji, kraju, branży, stażu pracy, wielkości firmy i statusu zatrudnienia. Ponadto LinkedIn będzie przetwarzać informacje o sposobie interakcji użytkownika z naszą stroną firmową LinkedIn, np. o tym, czy użytkownik śledzi naszą stronę firmową LinkedIn. W przypadku spostrzeżeń dotyczących strony LinkedIn nie udostępnia nam żadnych danych osobowych użytkowników. Mamy jedynie dostęp do zagregowanych spostrzeżeń dotyczących strony. Nie możemy również wyciągać wniosków na temat poszczególnych użytkowników na podstawie informacji zawartych w spostrzeżeniach dotyczących strony. Przetwarzanie danych osobowych w kontekście spostrzeżeń dotyczących strony jest prowadzone przez LinkedIn i nas jako współadministratorów. Przetwarzanie danych służy naszemu uzasadnionemu interesowi, jakim jest ocena rodzajów działań podejmowanych na naszej stronie firmowej LinkedIn oraz ulepszanie naszej strony firmowej w oparciu o te spostrzeżenia. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Zawarliśmy z LinkedIn umowę o wspólnym administrowaniu danymi, w której określono podział obowiązków w zakresie ochrony danych między nami a LinkedIn. Odnośne porozumienie jest dostępne pod adresem: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum.

Zgodnie z nim obowiązują następujące postanowienia:

- LinkedIn i my uzgodniliśmy, że LinkedIn jest odpowiedzialny za umożliwienie użytkownikowi korzystania z praw przysługujących mu na mocy RODO. Użytkownik może skontaktować się z LinkedIn online za pośrednictwem następującego łącza (https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/PPQ?lang=pl) lub za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w polityce prywatności. Z inspektorem ochrony danych w LinkedIn Ireland można się skontaktować za pośrednictwem poniższego łącza: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO. Można również skontaktować się z nami na podane przez nas dane kontaktowe w sprawie korzystania z praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych w kontekście spostrzeżeń dotyczących strony. W takim przypadku przekażemy prośbę użytkownika do serwisu LinkedIn.

- LinkedIn i my uzgodniliśmy, że irlandzka Komisja Ochrony Danych jest głównym organem nadzorczym nadzorującym przetwarzanie danych w odniesieniu do spostrzeżeń dotyczących strony. Użytkownik zawsze ma prawo złożyć skargę do irlandzkiej Komisji Ochrony Danych (patrz www.dataprotection.ie) lub innego organu nadzorczego.

Należy pamiętać, że zgodnie z polityką prywatności LinkedIn dane osobowe są przetwarzane przez LinkedIn również w USA lub innych państwach trzecich. LinkedIn przekazuje dane osobowe wyłącznie do krajów, dla których dostępna jest decyzja Komisji Europejskiej o adekwatności zgodnie z art. 45 RODO lub na podstawie odpowiednich zabezpieczeń zgodnie z art. 46 RODO.

YouTube

Sysmex Polska Sp. z o.o. korzysta z konta na kanale YouTube. Właścicielem serwisu YouTube jest firma Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5. Zwracamy uwagę, że użytkownik korzysta z oferowanego kanału YouTube i jego funkcji na własną odpowiedzialność. Odnosi się to w szczególności do korzystania z funkcji „dyskusji”.

Informacje o tym, jakie dane są przetwarzane przez Google i w jakim celu, można znaleźć w polityce prywatności Google https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl#infocollect. Sysmex Polska Sp. z o.o. nie ma wpływu na rodzaj i zakres danych przetwarzanych przez Google, sposób ich przetwarzania i wykorzystywania ani na przekazywanie tych danych osobom trzecim. Nie ma też żadnych skutecznych środków kontroli w tym zakresie. Podczas korzystania z usług Google i niezależnie od miejsca zamieszkania użytkownika jego dane osobowe będą gromadzone, przekazywane, przechowywane, ujawniane i wykorzystywane przez Google w Stanach Zjednoczonych, Irlandii i każdym innym kraju, w którym Google prowadzi działalność. Dane są przekazywane podmiotom stowarzyszonym z Google oraz innym zaufanym firmom lub osobom, które przetwarzają je w imieniu Google. Google przetwarza z jednej strony dobrowolnie wprowadzone przez użytkownika dane, takie jak imię i nazwisko oraz nazwa użytkownika, adres e-mail, numer telefonu. Ponadto Google przetwarza również treści tworzone przez użytkownika, przesyłane przez niego lub otrzymywane od innych osób podczas korzystania z usług. Dotyczy to na przykład zapisywanych zdjęć i filmów, tworzonych dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych oraz komentarzy do filmów w serwisie YouTube. Z drugiej strony firma Google ocenia także udostępniane przez użytkowników treści, aby ustalić, jakie tematy ich interesują, przechowuje i przetwarza poufne wiadomości wysyłane przez użytkowników bezpośrednio do innych użytkowników, a także może określić lokalizację użytkownika na podstawie danych GPS, informacji o sieci bezprzewodowej lub adresu IP użytkownika w celu przesyłania mu reklam lub innych treści. Do analizy Google może wykorzystywać narzędzia analityczne, takie jak GoogleAnalytics. Sysmex Polska Sp. z o.o. nie ma wpływu na wykorzystanie takich narzędzi przez Google i nie została poinformowana o takim potencjalnym wykorzystaniu. Jeśli narzędzia tego typu są używane przez Google dla kanału YouTube firmy Sysmex Polska Sp. z o.o., firma Sysmex Polska Sp. z o.o. nie zleciła tego ani nie wspierała w żaden inny sposób. Dane uzyskane podczas analizy również nie są udostępniane. Sysmex Polska Sp. z o.o. może przeglądać tylko profile abonentów za pośrednictwem ich konta. Ponadto firma Sysmex Polska Sp. z o.o. nie ma możliwości uniknięcia lub wyłączenia korzystania z takich narzędzi na swoim kanale YouTube. Google otrzymuje również informacje o przeglądaniu treści przez użytkownika, nawet jeśli nie utworzył on konta. Te tak zwane dane dziennika mogą obejmować adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, informacje o poprzednio odwiedzanej witrynie i przeglądanych stronach, lokalizację użytkownika, operatora sieci komórkowej, urządzenie końcowe, z którego korzysta użytkownik (w tym identyfikator urządzenia i identyfikator aplikacji), wyszukiwane hasła oraz informacje o plikach cookie. Opcje ograniczania przetwarzania danych użytkownika są dostępne w ustawieniach ogólnych konta Google. Oprócz tych narzędzi Google oferuje także ustawienia prywatności specyficzne dla serwisu YouTube. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w przewodniku Google na temat prywatności w produktach Google: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=pl&gl=pl.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Google pod hasłem „Polityka prywatności” https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl#infochoices.

Ponadto użytkownik może poprosić o informacje za pośrednictwem formularza ochrony danych Google https://support.google.com/policies/answer/9581826?visit_id=6370545323842%2099914-2421490167&hl=pl&rd=2.

Sysmex Polska Sp. z o.o. przetwarza również dane użytkownika podczas komunikacji się z nami za pośrednictwem naszego kanału YouTube. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Odbiorcą danych jest początkowo Google, przy czym dane te mogą być przekazywane osobom trzecim na potrzeby własne Google i na odpowiedzialność Google. Odbiorcą publikacji jest także społeczeństwo, czyli potencjalnie każdy. Sama firma Sysmex Polska Sp. z o.o. rzeczywiście nie gromadzi żadnych danych za pośrednictwem swojego kanału YouTube. Nawet w przypadku integracji filmów z YouTube firmy Sysmex Polska Sp. z o.o. na jej stronie internetowej adresy IP osób odwiedzających stronę nie będą przekazywane do Google Inc. Jednak dane wprowadzone przez użytkownika na YouTube, w szczególności jego nazwa użytkownika i treści publikowane w ramach jego konta, będą przez nas przetwarzane, o ile będziemy mogli odpowiedzieć na wpisy w dziale „Dyskusje”. Dane swobodnie publikowane i rozpowszechniane przez użytkownika na YouTube są tym samym włączane do oferty Sysmex Polska Sp. z o.o. i udostępniane jej zwolennikom.

Vimeo

W naszej witrynie wykorzystujemy filmy z serwisu Vimeo do prezentowania naszej firmy i produktów. Ponieważ nie zawsze możliwe jest lokalne umieszczanie filmów na naszym serwerze, korzystamy z oferty serwisu Vimeo, będącego podmiotem zewnętrznym. Z przyczyn technicznych integracja filmów z serwisu Vimeo powoduje połączenia z serwerami Vimeo. Dane z przeglądarki lub urządzenia końcowego użytkownika są przesyłane do serwera Vimeo. Przesyłane są również informacje o tym, które z naszych stron internetowych były odwiedzane przez użytkownika. Dlatego używamy wtyczek, które umożliwiają Vimeo gromadzenie danych dopiero po kliknięciu naszego banera przez użytkownika i wyrażeniu przez niego zgody na gromadzenie danych. Ta wtyczka banerowa umożliwia rozwiązanie polegające na dwukrotnym kliknięciu na stronie, dzięki czemu użytkownicy widzą powiadomienie przed odtworzeniem filmu, informujące ich, że po kliknięciu odtwarzania film wysyła dane osobowe, takie jak adres IP, do serwisu Vimeo. Informacje na temat wykorzystywania danych z przeglądarki lub urządzenia abonenckiego związanych z odtwarzaniem filmu wideo można znaleźć w polityce prywatności dostawcy. Więcej informacji na temat przetwarzania i ochrony danych przez Vimeo można znaleźć na stronie https://vimeo.com/privacy.10.

Your rights as a "data subject"

You have the right to receive information regarding data processed by us in respect of you.
We hope you will understand that, each time you request information from us, we may request evidence from you to support the fact that you are the person you claim to be.
To the extent provided for by law, you have a right to have your personal data rectified, erased or processed in a limited manner.
You have a right to object to the processing of your personal data to the extent permitted by law. You also have a right to data portability.
In particular, you have a right to object (as specified under Art. 21 paragraphs 1 and 2 GDPR) to the direct-marketing-related processing of your personal data where this is carried out on the basis of the balancing of legitimate interests.

Dalsze informacje i kontakty

W przypadku dalszych pytań na temat „Ochrona danych w firmie Sysmex Polska Sp. z o.o.” prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo danych w naszej firmie. Adres kontaktowy znajduje się poniżej. Można tam uzyskać informacje o tym, jakie dane są u nas przechowywane.

Można również w dowolnym momencie przesłać zapytania oraz życzenia dotyczące usunięcia i sprostowania danych na nasz adres poczty elektronicznej lub listownie na adres:

Sysmex Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa
tel.: 022 572 84 00
faks:
zamówienia: 022 572 84 10
inne: 022 572 84 90
Przydatne adresy email:

dataprotection@sysmex-europe.com

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Uwaga

Niniejsza strona zawiera treści przeznaczone dla profesjonalistów związanych z medycyną (diagności laboratoryjni, lekarze, farmaceuci) lub osób prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Oświadczam, że jestem specjalistą w w/w obszarach i chcę zapoznać się z treścią zamieszczoną na tej stronie.

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla „Profesjonalistów”. Nie masz uprawnień do przeglądania tej strony.