Sysmex Poland
Menu

VES-MATIC Cube 30

Sysmex Polska Sp. z o.o. jest jedynym i wyłącznym dystrybutorem analizatorów firmy Diesse Diagnostica Senese Spa do automatycznej oceny odczynu Biernackiego (OB).
Dostępne w ofercie, analizatory firmy Diesse umożliwiają wykonanie oznaczenia OB bezpośrednio z probówki przeznaczonej do analizy morfologii krwi (próbki pobranej na EDTA) – eliminuje to konieczność dodatkowego pobierania materiału do badania. Analiza wykonywana jest przy wykorzystaniu czujników optycznych i laserów i nie generuje powstawania odpadów płynnych, zmniejszając ryzyko narażenia biologicznego.

CUBE 30 touch
Pozwala na jednoczesny pomiar do 30 probówek. W trakcie analizy istnieje możliwość dostawiania kolejnych probówek z krwią bez przerywania obecnej analizy. CUBE 30 touch posiada wbudowany dotykowy ekran oraz możliwość przesyłania wyników do systemu laboratoryjnego.

Kontakt
You have a question and would like to get in touch with our experts? We look forward to receiving your enquiry.

Sysmex Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 176

02-486 Warszawa

Poland

022 572 84 00

022 572 84 10

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Dear customer,

Thank you very much for your interest in our products. Due to legal restrictions, advertising for medical products that detect COVID-19 infections is not permitted outside of specialist fields. Therefore we ask you to confirm below that you belong to one of the following groups:

- health care professional
- a facility that serves human or animal health
- a person who lawfully works with medicine or medical devices, processes or treatments

This site is for 'Professionals' only. You are not authorised to view this page.