Sysmex Poland
Menu
Sustainability Sysmex EMEA region

Zrównoważony rozwój

Nasza ogólna strategia społecznej odpowiedzialności biznesu jest określona w siedzibie firmy w Japonii, gdzie odbywa się większość naszej produkcji. Oczywiście, nie oznacza to, że nie jesteśmy zaangażowani w nasze własne inicjatywy!

Chcemy być firmą odpowiedzialną społecznie za nasze działania. Społeczna odpowiedzialność biznesu  jest po prostu częścią tego, kim jesteśmy - to jest w naszym korporacyjnym DNA - tak, jesteśmy przekonani, że w naturalny sposób działamy odpowiedzialnie.

Jesteśmy uczciwi i autentyczni w kontaktach - zarówno biznesowych, jak i interpersonalnych. Traktujemy ludzi i procesy z uczciwością oraz szacunkiem. To samo odnosi się do środowiska. Największy wpływ na środowisko wywieramy w Japonii, gdzie produkowanych jest większość naszych produktów. Jednak nasze odczynniki produkowane są w Niemczech. Tamtejszy zakład produkcyjny jest najnowocześniejszym w zakresie zminimalizowania zużycia energii i zasobów. Możemy pochwalić się również ultra-nowoczesnym systemem fotowoltaicznym.

Nasi pracownicy zaangażowani są również na mikro-poziomie. Wspieramy wiele kampanii charytatywnych i posiadamy grupę zajmującą się środowiskiem, a dokładniej poprawą naszej działalności środowiskowej. Kolejną, udaną lokalną inicjatywę stanowi nasz projekt "Sysmex Helping Children", w którym możemy podarować w pełni funkcjonalne komputery, już przez nas nieużywane do szkół, ośrodków kształcenia itd.

Odpowiedzialność za nasze otoczenie jest częścią filozofii Sysmex. Niezależnie czy dotyczy ludzi, biznesu czy środowiska naturalnego, jest wyrażona we wszystkim co robimy.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Uwaga

Niniejsza strona zawiera treści przeznaczone dla profesjonalistów związanych z medycyną (diagności laboratoryjni, lekarze, farmaceuci) lub osób prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Oświadczam, że jestem specjalistą w w/w obszarach i chcę zapoznać się z treścią zamieszczoną na tej stronie.

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla „Profesjonalistów”. Nie masz uprawnień do przeglądania tej strony.