Sysmex Poland
Menu

Badanie przebiegu pracy

W celu przyspieszenia czasów przetwarzania (ang. turnaround times, TAT) musimy starać się wyeliminować etapy wykonywane ręcznie, ograniczyć okazje sprzyjające powstawaniu błędów ludzkich i technicznych oraz poprawić jakość, dostarczając doskonałego wsparcia naukowego.

Wolny czas przetwarzania (TAT), prowadzący do mniej wydajnych procesów laboratoryjnych - od wprowadzenia próbki po generowanie raportu dla pacjenta - wpływa bezpośrednio na cały proces leczenia pacjenta i ma bezpośredni związek z kosztami oraz percepcją leczenia i opinią o nim.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Dear customer,

Thank you very much for your interest in our products. Due to legal restrictions, advertising for medical products that detect COVID-19 infections is not permitted outside of specialist fields. Therefore we ask you to confirm below that you belong to one of the following groups:

- health care professional
- a facility that serves human or animal health
- a person who lawfully works with medicine or medical devices, processes or treatments

This site is for 'Professionals' only. You are not authorised to view this page.