Sysmex Poland
Menu

Badanie przebiegu pracy

W celu przyspieszenia czasów przetwarzania (ang. turnaround times, TAT) musimy starać się wyeliminować etapy wykonywane ręcznie, ograniczyć okazje sprzyjające powstawaniu błędów ludzkich i technicznych oraz poprawić jakość, dostarczając doskonałego wsparcia naukowego.

Wolny czas przetwarzania (TAT), prowadzący do mniej wydajnych procesów laboratoryjnych - od wprowadzenia próbki po generowanie raportu dla pacjenta - wpływa bezpośrednio na cały proces leczenia pacjenta i ma bezpośredni związek z kosztami oraz percepcją leczenia i opinią o nim.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.