Sysmex Poland
Menu

Badanie przebiegu pracy

W celu przyspieszenia czasów przetwarzania (ang. turnaround times, TAT) musimy starać się wyeliminować etapy wykonywane ręcznie, ograniczyć okazje sprzyjające powstawaniu błędów ludzkich i technicznych oraz poprawić jakość, dostarczając doskonałego wsparcia naukowego.

Wolny czas przetwarzania (TAT), prowadzący do mniej wydajnych procesów laboratoryjnych - od wprowadzenia próbki po generowanie raportu dla pacjenta - wpływa bezpośrednio na cały proces leczenia pacjenta i ma bezpośredni związek z kosztami oraz percepcją leczenia i opinią o nim.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Uwaga

Niniejsza strona zawiera treści przeznaczone dla profesjonalistów związanych z medycyną (diagności laboratoryjni, lekarze, farmaceuci) lub osób prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Oświadczam, że jestem specjalistą w w/w obszarach i chcę zapoznać się z treścią zamieszczoną na tej stronie.

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla „Profesjonalistów”. Nie masz uprawnień do przeglądania tej strony.