Sysmex Poland
Menu

Kompleksowa kontrola jakości

W zakresie hematologii laboratoryjnej Sysmex oferuje kompleksowe rozwiązanie, które pomaga nieustanie zapewniać wiarygodność przeprowadzanych analiz – dając użytkownikom całkowite zaufanie do otrzymywanych wyników. Uzyskiwanie wyników o wysokiej jakości oraz optymalizacja przepływu pracy w laboratorium, możliwa jest dzięki połączeniu dedykowanych analizatorów, odczynników, oprogramowania oraz narzędzi do kompleksowej kontroli jakości.

Koncepcja jakości Sysmex, obejmuje szereg ściśle ze sobą związanych elementów, wsparcie w edukacji personelu oraz połączenie:

 • Kalibracji
 • Wewnętrznej kontroli jakości (IQC), dostępnej na różnych poziomach stężeń
 • Kontroli opartej na próbkach pacjentów (XbarM)
 • Programu porównań międzylaboratoryjnych Caresphere™ XQC, wzbogacającego IQC.

Regularne i ciągłe monitorowanie analizatorów hematologicznych Sysmex ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia i utrzymania wiarygodności wyników pomiarów. Wdrożenie i utrzymanie kompleksowej kontroli jakości Sysmex stanowi gwarancję niezawodności analizatorów hematologicznych Sysmex.

Przygotowanie materiałów kontrolnych Sysmex QC

Odpowiednie przygotowanie do analizy materiałów kontrolnych i kalibratorów Sysmex obejmuje łatwą procedurę postępowania, zapewniającą optymalną separację populacji komórek.

Kalibracja

Kalibracja

Jednym z elementów kompleksowej kontroli jakości Sysmex jest kalibracja, wykonywana w celu ustalenia związku miedzy wynikami uzyskanymi na danym urządzeniu, a odpowiadającymi im wartościami we wzorcu. Tym samym kalibracja umożliwia weryfikację deklarowanej poprawności danego systemu pomiarowego. Kalibracja obejmuje również proces dopasowania parametrów urządzenia do uzyskanych wyników.

 • Uzyskiwane wartości kalibratora porównywalne są do wartości z metod referencyjnych, zapewniając łańcuch spójności pomiarowej zgodny z ISO17511 i umożliwiając spełnienie wymagań ISO15189.
 • Korzystanie z kalibratorów Sysmex jest podstawą gwarancji ogólnoświatowej porównywalności i wiarygodności wyników uzyskiwanych za pomocą analizatorów hematologicznych Sysmex.
 • Materiały do wewnętrznej kontroli jakości i kalibratory są różnymi materiałami – zgodnie z zaleceniami CLSI C24 5.2.5.
Wewnętrzna kontrola jakości (IQC)

Wewnętrzna kontrola jakości (IQC) umożliwia monitorowanie parametrów diagnostycznych krwi pełnej. Procedura IQC została zaprojektowana tak, aby jak najlepiej dostosować i zoptymalizować interakcję z analizatorem, personelem oraz system odczynników. Umożliwia to skuteczną i niezawodną kontrolę jakości. IQC jest narzędziem do monitorowania powtarzalności oraz dokładności analizatorów przez regularne porównywanie otrzymanych wyników z zakresami kontrolnymi dostarczanymi wraz z materiałem kontrolnym.

 • Zakres wartości materiału kontrolnego są uzyskiwane z użyciem analizatora skalibrowanego względem oficjalnych metod referencyjnych.
 • Dedykowane materiały kontrolne Sysmex zapewniają kontrolę wszystkich kanałów pomiarowych i jest podobny do krwi pacjenta najbardziej jak to możliwe.
 • Dedykowany materiał do kontroli płynów z jam ciała dostosowany do charakterystyki tych próbek.
 • Zgodność z normą ISO 15189 (§5.6.2.2), która wymaga monitorowania poprawności analiz przy różnych stężeniach; dostępne są trzy różne poziomy kontrolne krwi (oraz dwa poziomy do kontroli płynów z jam ciała) z wartościami zbliżonymi do zakresów decyzji klinicznych.
Program porównań międzylaboratoryjnych — Caresphere™ XQC

Caresphere™ XQC oferuje możliwość porównania wyników IQC danego analizatora Sysmex z wynikami grup porównawczych – grup z tym samym typem analizatora, tym samym numerem partii materiału kontrolnego oraz tej samej metody pomiaru.

 • Nie wymaga dodatkowych czynności, pomiarów ani materiałów kontrolnych – opiera się na codziennych pomiarach IQC, a dane przesyłane są automatycznie.
 • Bezpieczny i szybki dostęp do danych za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.
 • Umożliwia porównanie dla zdefiniowanych grup porównawczych, np. urządzeń należących do tej samej sieci laboratoriów.
 • Zgodny z normą ISO 15189 (§5.6.3.1).
 • Posiada akredytację ISO/IEC 17043.
Dowiedz się więcej
Kontrola jakości uzyskiwana na podstawie próbek pacjentów — XbarM

Program kontrolny XbarM to narzędzie do stałego monitorowania poprawność działania analizatora. XbarM oparty jest na wynikach otrzymywanych z próbek krwi pacjentów w ramach rutynowych badań. Oznacza to, że nie wymaga dodatkowych kosztów, materiałów ani czynności. Stosowanie świeżej krwi pełnej umożliwia monitorowanie pracy analizatora, jak i kontrolę jakości analiz próbek krwi pacjentów.

 • Kontrola jakości oparta na analizie próbek pacjentów.
 • Doskonałe uzupełnienie wewnętrznej kontroli jakości oraz Caresphere™ XQC.
 • Umożliwia monitorowanie systemu w czasie między wykonaniem wewnętrznej kontroli jakości (IQC).
 • Wrażliwy na awarie i błędy analizatora – problemy z aparatem zostaną wykryte możliwie jak najwcześniej.
 • Wypełnia lukę w ocenie wrażliwości komórek na zmianę odczynników, która może nastąpić w trakcie rutynowej pracy laboratorium.
 • Doskonałe narzędzie do monitorowania parametrów serwisowych — tak zwanych „parametrów czułości”.
Edukacja i wsparcie

Sysmex oferuje wsparcie techniczne, aplikacyjne oraz wiedzę i doświadczenie. Pomoc przedstawicieli Sysmex można uzyskać kontaktując się telefonicznie lub mailowo z opiekunem merytorycznym lub lokalnym inżynierem serwisu.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies

Używamy plików cookie (pol. ciasteczek), aby umożliwić Państwu jak najlepsze korzystanie z naszej strony internetowej i poprawić naszą komunikację z Państwem. Bierzemy pod uwagę Państwa wybór i korzystamy wyłącznie z danych, na które wyrażą Państwo zgodę.

* może to spowodować ograniczenia wyświetlanych treści i mniejszą przyjemność korzystania ze strony internetowej przez użytkownika
Szczegóły
Niezbędne pliki cookie
Te pliki cookie pomagają usprawnić funkcjonowanie naszej strony internetowej, umożliwiając wykonywanie podstawowych funkcji, takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów naszej strony internetowej. Nasza strona internetowa nie może poprawnie funkcjonować bez tych plików cookie.
Statystyczne pliki cookie
Te pliki cookie pomagają nam zrozumieć poprzez anonimowe zbieranie informacji, w jaki sposób osoby odwiedzające wchodzą w interakcję z naszą stroną internetową. Dzięki tym informacjom możemy stale ulepszać naszą ofertę.
Marketingowe pliki cookie
Służą do śledzenia osób odwiedzających strony internetowe. Chodzi o to, aby wyświetlać reklamy, które są trafne i atrakcyjne dla konkretnego użytkownika i z tego względu są cenne dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych.