Sysmex Poland
Menu

Faza przedanalityczna w hematologii cz.2

Faza przedanalityczna: prawidłowe warunki do uzyskania wyników o wysokiej jakości (cz. II)
Plik:
pdf
Rozmiar:
533 KB
Opublikowane:
24-02-21
Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Uwaga

Niniejsza strona zawiera treści przeznaczone dla profesjonalistów związanych z medycyną (diagności laboratoryjni, lekarze, farmaceuci) lub osób prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Oświadczam, że jestem specjalistą w w/w obszarach i chcę zapoznać się z treścią zamieszczoną na tej stronie.

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla „Profesjonalistów”. Nie masz uprawnień do przeglądania tej strony.