Sysmex Poland
Menu

ALBUMINURIA – wczesny sygnał ostrzegawczy przy podejrzeniu uszkodzenia nerek

Artykuł Xtra - wydanie  2/2017

W ostatnim czasie zauważa się wzrost zainteresowania tematem albuminurii.

Do tej pory diagnoza tego schorzenia była skomplikowana i kosztowna. Pojawienie się innowacyjnych pasków testowych Sysmex sprawiło, że niniejszy proces diagnostyczny stał się zdecydowanie szybszy, tańszy i łatwiejszy.

 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Międzynarodowe Stowarzyszenie „Kidney Disease - Improving Global Outcome” (KDIGO) zalecają dwuparametrowe badanie przesiewowe w kierunku przewlekłej choroby nerek (PChN) - na podstawie parametrów kreatyniny w surowicy i albuminurii.

Prezentujemy wypowiedź profesora Joris R. Delanghe’a na temat albuminurii, jako wczesnego wskazania uszkodzenia nerek oraz korzyści płynącej z uproszczonej procedury diagnozowania.

Dlaczego wg Pana tak ważne jest monitorowanie albumin w niskich stężeniach?

PROF. JORIS R. DELANGHE: Obecność w moczu niskich stężeń albumin występuje w fazie, w której uszkodzenie nerek można jeszcze cofnąć, poprzez zastosowanie odpowiednich leków. Skuteczność programów przesiewowych w kierunku cukrzycy czy też nadciśnienia tętniczego jest niewystarczająca. Ze względu na fakt, że PChN jest jednym z największych zagrożeń dla zdrowia publicznego w XXI wieku, badanie obecności w moczu niskich stężeń albumin nabiera coraz większego znaczenia.

Jaką rolę odgrywa kreatynina w połączeniu z albuminą?

PROF. JORIS R. DELANGHE: Monitorowanie ilości moczu, wydalanego każdego dnia, w odniesieniu do stężenia albuminy nadal stanowi duże wyzwanie. Kreatynina pozwala na zmianę diurezy. Kreatynina wytwarzana jest w ludzkim organizmie w stałej ilości i jest doskonałym parametrem odniesienia do wyrażania stężenia wielu analitów w moczu. Do wyznaczenia stosunku albuminy do kreatyniny (ACR) wystarczająca jest przygodna próbka moczu.

Jakie znaczenie wg Pana ma pomiar albumin o niskich stężeniach za pomocą standardowego paska testowego do moczu w porównaniu z paskiem testowym specyficznym dla albuminy?

PROF. JORIS R. DELANGHE: Biorąc pod uwagę europejski rynek IVD, trzeba zaznaczyć, że testy albuminy są dość drogie. Dzieje się tak, ponieważ mówimy tutaj o testach immunochemicznych, które wymagają użycia kosztownych przeciwciał. Paski do badania moczu Sysmex MEDITAPE UC-11A i MEDITAPE UC-12S można jednak z łatwością stosować w rutynowych laboratoriach klinicznych. Są bardzo precyzyjne, a przy tym przystępne cenowo.

Jak wypadają paski testowe Sysmex pod względem wykrywania albuminurii?

PROF. JORIS R. DELANGHE: Paski testowe przekonały nas w tych sytuacjach, w jakich inne zawiodły. Co to oznacza? Paski Sysmex potrafią wykryć niskie stężenia albumin, już od poziomu 5 mg/l, a zatem wyróżniają się niezwykle dużą czułością. W wiarygodny sposób pozwalają rozróżnić próbki dodatnie i ujemne w istotnych diagnostycznie zakresach. W połączeniu z najnowocześniejszą technologią CMOS, stosowaną w analizatorach paskowych UC-3500 i UC-1000, pozwoliły na milowy krok w zakresie przystępnych cenowo testów albuminurii.

  • Delanghe JR, Himpe J, Decock N, Delanghe S, De Herde K, Stove V, Speeckaert MM. Sensitive albuminuria analysis using dye-binding based test strips. Clin Chim Acta 017;471:107-112
Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Uwaga

Niniejsza strona zawiera treści przeznaczone dla profesjonalistów związanych z medycyną (diagności laboratoryjni, lekarze, farmaceuci) lub osób prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Oświadczam, że jestem specjalistą w w/w obszarach i chcę zapoznać się z treścią zamieszczoną na tej stronie.

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla „Profesjonalistów”. Nie masz uprawnień do przeglądania tej strony.