Sysmex Poland
Menu

Kolejny krok w kierunku szybszej analizy moczu

Xtra artykuł edycja 2/2019
Tekst: Verena Fischer

W jaki sposób cytometria przepływowa usprawnia przebieg badania mikrobiologicznego i umożliwia wczesne diagnozowanie, a także wdrożenie programów celowanego leczenia antybiotykami?

Dr Peter Keller od wielu lat pracuje nad optymalizacją przebiegu pracy w analizie mikrobiologicznej moczu za pomocą zautomatyzowanych systemów. Kiedy  przejął on kierownictwo nad Działem Automatyzacji w Instytucie Mikrobiologii Medycznej Uniwersytetu w Zurychu, jedną z pierwszych rzeczy, które zrobił dla Zakładu Mikrobiologii, był zakup analizatora UF-4000 wykorzystującego do analizy moczu fluorescencyjną cystometrię przepływową.

Spośród około 80% próbek moczu, które codziennie analizowane są w Szpitalu Uniwersyteckim w Zurychu, tylko około 20% okazuje się być istotnymi klinicznie. „Jeśli zostaną one szybko zidentyfikowane, przebieg pracy może zostać znacznie usprawniony” - wyjaśnia dr Keller. „W zasadzie możemy zaoszczędzić 80% przepustowości próbek, które w innym przypadku musiałyby zostać ocenione na poziomie mikrobiologicznym za pomocą posiewu moczu. I to jest oczywiście ważny aspekt pod względem optymalizacji kosztów i czasu pracy ”.

Badanie potwierdza oszczędność czasu

Zespół z Zakładu Mikrobiologii przeprowadził badanie, aby sprawdzić ile czasu można zaoszczędzić dzięki analizie próbek moczu metodą fluorescencyjnej cytometrii przepływowej. Próbki moczu zostały w ten sposób wstępnie zbadane na analizatorze UF-4000 pod kątem obecności leukocytów i mikroorganizmów. System przeanalizował również materiał z rozróżnieniem bakterii na Gram dodatnie i ujemne. Próbki były następnie automatycznie wysiewane na płytkach hodowlanych. Następnie eksperci zbadali je po 13 h i 18 h inkubacji, oceniając wzrost kolonii bakteryjnych.

„W tym badaniu oceniono, czy próbki moczu uznane za ujemne przez analizator serii UF pokrywały się z wynikiem posiewu, potwierdzając że mocz jest jałowy. Okazało się, że tak właśnie jest przy zastosowaniu tej konfiguracji ”- wyjaśnia dr Keller.

Wdrożony plan średnioterminowy zakłada, że na posiew mikrobiologiczny zostaną skierowane tylko te próbki, dla których wynik z analizatora był pozytywny pod kątem obecności bakterii.

Korzyści dla laboratorium i szpitala

„Wprowadzenie UF-4000 może zmniejszyć obciążenie pracowników, pozostawiając im około 50 % więcej czasu na  pozostałe obowiązki” - informuje dr Keller. Jednocześnie pacjenci z wynikiem ujemnym otrzymują znacznie szybciej informację, że w ich moczu nie ma bakterii, ani komórek drożdżopodobnych istotnych klinicznie i zalecane będzie dalsze poszukiwanie przyczyn występujących objawów.

To największa zaleta tego badania dla lekarzy, ponieważ bez automatyzacji całego procesu, identyfikacja bakterii zajęłaby około 18 godzin. Następnie przeprowadzany jest test oporności na antybiotyki, który z kolei trwa 24 godziny, tak więc pacjenci muszą czekać łącznie do 48 h na otrzymanie wyników. „Odkąd zaczęliśmy używać UF-4000, możemy wdrażać antybiotykoterapię tego samego dnia” - wyjaśnia mikrobiolog.

Testy dowiodły, że próbki moczu scharakteryzowane jako ujemne przez analizator serii UF, mają również ujemny wynik posiewu.

Dr Peter Keller

Jest to szczególnie ważne w przypadku infekcji pęcherza moczowego, które są jednym z głównych wskazań do wdrożenia antybiotykoterapii. Nowa flaga Gram +/– systemu do analizy moczu dostarcza dodatkowych informacji związanych z morfologią wykrytych mikroorganizmów, co pozwala szybko ukierunkować leczenie. „Masa krytyczna w teście oporności to liczba bakterii, które można umieścić na płytce. Jeśli chcesz określić to pod mikroskopem, musisz odczekać co najmniej 4 godziny, aż będzie można wykryć je na płytce hodowlanej ”- wyjaśnia dr Keller. „Fluorescencyjna cytometria przepływowa pozwala znacznie szybciej i dokładniej określić, ile bakterii znajduje się w mikrolitrze materiału. Jest to duża pomoc ”.

Łatwiejsze diagnozowanie

Instytut Chemii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Zurychu wykorzystuje aparat UF-4000 do analizy płynu mózgowo-rdzeniowego i płynu stawowego. System wykorzystywany do analizy moczu ma dedykowany tryb do analizy płynów z jam ciała - tryb BF (Body Fluid). Oferuje on 7 parametrów diagnostycznych dostępnych po naciśnięciu przycisku, w tym leukocyty i bakterie. Dzięki czemu, na przykład przy niewielkiej liczbie bakterii można trafnie wykryć zapalenie opon mózgowych.

Zarówno pracownia analityki ogólnej, jak i mikrobiologii mogą czerpią korzyści ze stosowania analizatorów serii UF.  W takich przypadkach możliwa jest współpraca tych pracowni/laboratoriów. „Jest to do osiągnięcia w miejscach, w których mikrobiologia i pracownia analityki ogólnej znajdują się w tym samym laboratorium” - wyjaśnia dr Keller. „Niestety, obecne regulacje prawne sprawiają, że jest to utrudnione.”

Zarówno analityka ogólna, jak i mikrobiologia czerpią korzyści z UF-4000

Dr Peter Keller

Dostosowywanie strategii cenowej

Europejskie laboratoria mikrobiologiczne nie były dotychczas w stanie uzyskać w każdym kraju refundacji kosztów badań moczu za pomocą fluorescencyjnej cytometrii przepływowej. Najczęściej z analizatorami tego typu można spotkać się w pracowni analityki ogólnej. Dr Keller uważa, że laboratoria mikrobiologiczne powinny w obecnych czasach lobbować środowisko polityczne w celu dostosowania odpowiednich modeli taryfowych, tak aby wszyscy mogli z nich korzystać. „Diagnostyka moczu to niewątpliwie dziedzina o największej ilości pracy manualnej”.

Systemy PCR są nadal używane do analizy płynów stawowych i do testowania infekcji związanych z ośrodkowym układem nerwowym. „Jednak koszty diagnostyki w Szwajcarii wynoszą od 70 do 120 euro za każde badanie” - mówi mikrobiolog. „Jeśli mogę wykonać cytometrię przepływową - za ułamek kosztów - która da informację, że próbka nie zawiera istotnej klinicznie liczby bakterii, to naprawdę przyspiesza cały proces i finalnie jest znacznie tańsze.”

Jeden cytometr przepływowy stosowany do analizy moczu jest wystarczający, aby obsłużyć średniej wielkości laboratorium mikrobiologiczne. „Uważam, że w perspektywie średnioterminowej rozsądne jest zakupienie dwóch urządzeń, aby zagwarantować ich pełną dostępność” - mówi dr Keller.


Podsumowanie

  • Fluorescencyjne cytometry przepływowe wykorzystywane do analizy moczu odciążają personel laboratorium mikrobiologicznego i przyspieszają proces diagnostyczny.

  • UF-4000 z flagą Gram +/– wspiera lekarza w podjęciu decyzji o ukierunkowanej antybiotykoterapii

 

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Uwaga

Niniejsza strona zawiera treści przeznaczone dla profesjonalistów związanych z medycyną (diagności laboratoryjni, lekarze, farmaceuci) lub osób prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Oświadczam, że jestem specjalistą w w/w obszarach i chcę zapoznać się z treścią zamieszczoną na tej stronie.

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla „Profesjonalistów”. Nie masz uprawnień do przeglądania tej strony.