Sysmex Poland
Menu

RET-He w intensywnej opiece medycznej

Ten parametr sprawił, że znacznie łatwiej mogę kontrolować przebieg leczenia.

PD dr. med Hönemann

Utworzenie poradni leczenia anemii przy St. Marienhospital w Vechta (Niemcy) pod dyrekcją dr med. Hönemann, dało bardzo dobre rezultaty. W tym wywiadzie ekspert omawia codzienną praktykę kliniczną.

Oprócz wielu różnych zadań, poradnia anemii, jest także częścią obszaru związanego z anestezjologią/intensywną opieką – dlaczego?

Niezwykle istotne jest, aby pacjent w momencie zabiegu (operacji), był jak najlepiej przygotowany. Nawet prawidłowy poziom hemoglobiny obniża się w ciągu 48 godzin po operacji. Utajony niedobór żelaza powoduje realne zagrożenie w intensywnej opiece medycznej. Pobyt pacjentów anemicznych w szpitalu ulega wydłużeniu, przez co również znacząco wzrasta ryzyko zakażeń ran pooperacyjnych. Dlatego tak ważne jest rozpoczęcie leczenia anemii przed zabiegiem. Koniecznym jest więc, aby lekarze rozpoznawali i leczyli anemię jako osobne schorzenie – a nie jedynie incydentalnie.

Oznaczanie RET-He odniosło pozytywny skutek na Państwa oddziale, zwłaszcza w poradni anemii oraz oddziale intensywnej opieki. W jaki sposób wykorzystujecie ten parametr?

Jesteśmy bardzo wdzięczni, że laboratorium zwróciło naszą uwagę na parametr, o którym jakiś czas temu nawet nie wiedzieliśmy. Hemoglobina retikulocytarna jest niezależna od ostrego i przewlekłego stanu zapalnego, wskazując bezpośrednio i natychmiastowo czy występuje niedobór żelaza.

Właściwie mierzymy tylko ten parametr – oszczędzając czas i fundusze na drogie testy diagnostyczne. Niewątpliwą zaletą jest dostępność wyniku po bardzo krótkim czasie. Sam pobieram krew i idę z nią do laboratorium. Mogę dzięki temu natychmiast poinformować pacjenta w przychodzi, czy na przykład potrzebuje tylko erytropoetyny do produkcji czerwonych krwinek, czy też ma niedobór żelaza.

Czy mógłbyś wyjaśnić istotność parametru na przykładzie?

Tak, w przypadku pacjenta z hemoglobiną 11 g/dl oraz obniżoną liczbą retikulocytów, ale wysokim RET-He, od razu wiem, że mogę uzyskać dla niego lepszy rezultat związany z zabiegiem/operacją używając małej dawki erytropoetyny. RET-He od razu informuje mnie, że aktualnie jest wystarczająco dużo żelaza, brakuje tylko niewielkiej stymulacji krwiotworzenia.

Na przykład u innego pacjenta, który początkowo miał 7,8 g/dl hemoglobiny, a RET-He tylko 18 pg, konieczna była dożylna iniekcja żelaza oraz EPO. Po niecałym tygodniu, hemoglobina nieznacznie wzrosła, ale RET-He nadal utrzymywało się blisko wartości granicznych – dlatego od razu było wiadome, jakie kroki należy podjąć.

Ten parametr sprawił, że znacznie łatwiej mogę kontrolować przebieg leczenia.

RET-He jest oznaczany w panelu retikulocytarnym podczas badania morfologii krwi. Czy to nie jest drogie?

Retikulocyty są stosunkowo tanie. Oznaczanie żelaza w surowicy zwykle nie ma większego znaczenia; ferrytyna oraz wysycenie transferyny, a nawet hepcydyna są znacznie droższe.

Z wykorzystaniem retikulocytów i RET-He, mam tę przewagę, że znakomicie określają ilość i jakość retikulocytów – i to także z ostatnich trzech dni! A jeśli odnieść to do parametru Delta-He, tak jak na przykład oferuje diagnostyczne narzędzie „Haemaplot”, jest to bardzo pomocne.

Jaka z Twojego punktu widzenia jest największa korzyść, którą w codziennej praktyce dają te parametry?

Doskonała jest możliwość monitorowania skuteczności terapii w odniesieniu do ostatnich trzech dni.

Dla lekarzy rodzinnych może to również oznaczać znacznie szybszą ocenę, czy doustna suplementacja żelaza jest skuteczna, a jeśli nie, czy konieczne jest dożylne podanie żelaza.

Badania pokazują, że w przypadku anemii przedoperacyjnej, dożylne podanie żelaza, może skrócić długość hospitalizacji pacjenta o trzy dni.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Uwaga

Niniejsza strona zawiera treści przeznaczone dla profesjonalistów związanych z medycyną (diagności laboratoryjni, lekarze, farmaceuci) lub osób prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Oświadczam, że jestem specjalistą w w/w obszarach i chcę zapoznać się z treścią zamieszczoną na tej stronie.

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla „Profesjonalistów”. Nie masz uprawnień do przeglądania tej strony.