Sysmex Poland
Menu

AMR w Hong Kongu - zmaganie zarówno z brakiem informacji jak i dezinformacją

Wywiad

Doktor Wai-kit Ma jest kierownikiem Oddziału Urologii i Chirurgii w Szpitalu Księżnej Margaret w Hong Kongu, w którym mieści się także Centrum Chorób Zakaźnych. Doktor Ma przedstawia kilka własnych doświadczeń z AMR (opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe) oraz wskazówek, których społeczeństwo powinno być świadome, podkreślając przy tym jak ważna jest rola mikrobiologów w walce z AMR.

„Jest to istotny problem w Hong Kongu” - stwierdza doktor Ma. Swoje stanowisko argumentuje faktem, że nadużywanie antybiotyków przepisywanych podczas wizyt u lekarzy pierwszego kontaktu wiąże się z ryzykiem wystąpienia bakterii wykazujących oporność. „Lekarze pierwszego kontaktu są bardzo swobodni w przepisywaniu pacjentom antybiotyków. Z tego powodu penetracja antybiotyków w populacji ogólnej jest bardzo wysoka.”

Doktor Wai-kit Ma posiada za sobą 17 lat praktyki lekarskiej i jest bardzo świadomy rosnącej liczby opornych na antybiotyki bakterii. Brak zrozumienia tematu wśród lekarzy pierwszego kontaktu i społeczeństwa, jak również czynniki ekonomiczne są dwoma głównymi elementami powodującymi wzrost zagrożenia ze strony AMR. „Obserwuję jednakże wzrost świadomości” zauważa Ma. „Mikrobiolodzy aktywnie promują powagę AMR w szpitalach publicznych”. Pozostaje pytanie jak zatem rozpowszechniać te informacje, by dotrzeć do jak największej liczby pacjentów.

Doświadczenia własne z AMR i podejmowane obecnie kroki

Niestety doktor Ma niedawno zetknął się z trudnym przypadkiem, którego nie udało się rozwiązać. 80 letnia hospitalizowana pacjentka zaczęła wykazywać oznaki sepsy i odmiedniczkowego zapalenia nerek. W przeciągu 12 godzin leczenia wykorzystano cztery różne antybiotyki, jednak żaden nie przyniósł skutku. W posiewie krwi stwierdzono wysoko oporny szczep E. coli.

Władze szpitala w Hong Kongu rekomendują zmniejszenie stopnia wykorzystania chinolonów, niegdyś powszechnie używanych antybiotyków pierwszego wyboru w zakażeniach takich jak ZUM (zakażenie układu moczowego). Chinolony nie są już zalecane, ponieważ nie wykazują takiej jak kiedyś efektywności w walce z infekcjami, a dodatkowo mogą powodować wystąpienie negatywnych skutków ubocznych.

Niepokojąca jest obserwacja pojawiania się opornych bakterii. [...] Jako, że wykorzystanie antybiotyków częściowo spowodowane jest czynnikami ekonomicznymi, to pomimo wsparcia naukowców, walka z AMR nie jest łatwa.”

W szpitalu Księżnej Margaret, gdzie pracuje doktor Ma, wykorzystanie antybiotyków jest ściśle kontrolowane. Niektóre rodzaje antybiotyków mogą być przepisane tylko w uzasadnionych przypadkach. Mikrobiolodzy ściśle współpracują z klinicystami przy kontroli zarządzania antybiotykami. „Ta współpraca występuje teraz częściej niż miało to miejsce, gdy zaczynałem swoją pracę”, relacjonuje doktor Ma. Dodatkowo mikrobiolodzy stworzyli opracowanie dotyczące antybiotyków, dzięki któremu lekarze mogą zapoznać się z zaleceniami. Sprawia to, że w szpitalu w Hong Kongu mikrobiolodzy stają się główną siłą napędową  szerzenia świadomości o AMR.

AMR a zdrowie publiczne

W kontekście szeroko rozumianego kontaktu społeczeństwa z antybiotykami, doktor Ma potwierdza niektóre porady podane także przez WHO1. Zapytany, jak długo chorzy powinni przyjmować antybiotyki, odpowiada: „Ogólnie powinniśmy instruować pacjentów aby kończyli przepisaną antybiotykoterapię”. Doktor poddaje krytyce konkretne źródła, które sugerują porady sprzeczne niż te, które podaje środowisko lekarzy. „[Niektóre czasopisma mikrobiologiczne] mogą sugerować, że lepszym postępowaniem jest, aby przyjmować antybiotyki tylko przez kilka dni, a nie przez cały okres leczenia. Dla mnie wydaje się to bardziej [osobistym] przekonaniem aniżeli naukowo potwierdzonym faktem”.

Kolejnym działaniem skierowanym przeciwko AMR jest zniechęcanie do używania antybiotyków w przypadku infekcji wirusowych, np. w przypadku przeziębienia. Jak twierdzi sam doktor: „Rekomendowałbym chorym na przeziębienie, aby proces zdrowienia przechodzili stosując naturalne sposoby, zamiast wykorzystywać antybiotyki w celu przyspieszenia powrotu do zdrowia. Pozwoli to na zmniejszenie rozwoju oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe” – mówi dr Ma.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Uwaga

Niniejsza strona zawiera treści przeznaczone dla profesjonalistów związanych z medycyną (diagności laboratoryjni, lekarze, farmaceuci) lub osób prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Oświadczam, że jestem specjalistą w w/w obszarach i chcę zapoznać się z treścią zamieszczoną na tej stronie.

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla „Profesjonalistów”. Nie masz uprawnień do przeglądania tej strony.